Cezhraničná buzerácia

26. apríla 2016 22:32

Od 18. júna 2016 platí nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, súčasne s novelami Zákonníka práce, zákona o inšpekcií práce a zákona o nelegálnom zamestnávaní. Mám malý priestor ale pokúsim sa vám vysvetliť v čom spočíva škodlivosť týchto zmien. A poprosiť, najmä ak sedíte v tripartite aby ste vysvetlili vláde že tieto novinky treba okamžite stopnúť. Mňa ako opozičného poslanca nepočúvajú.

 

Každý zamestnávateľ so sídlom v EÚ musí pri dodávke služieb na Slovensko nahlásiť Národnému inšpektorátu práce vyslanie svojich zamestnancov. Predstavte si, že vám rakúsky dodávateľ do firmy pošle technika na zmluvný servis, bude u vás pár hodín a vracia sa domov – jeho rakúsky zamestnávateľ to musí oznámiť našej NIP-ke.

Aj keď tu bude rakúsky technik len dve hodiny, musí mať pri sebe pracovnú zmluvu a na požiadanie musí jeho zamestnávateľ predložiť nášmu inšpektorátu jeho výplatnú pásku – to všetko na žiadosť inšpektora prípadne preložené do slovenčiny. Zároveň musí rakúsky zamestnávateľ zabezpečiť evidenciu pracovného času svojho zamestnanca počas jeho práce na Slovensku v mieste výkonu práce.

Ak vysielate vy vášho zamestnanca pri dodávke služieb do iného členského štátu EÚ, musíte ho od 18. júna pred vyslaním (hoci to bude na jediný deň) informovať o pracovných podmienkach v štáte, do ktorého ide a uzavrieť s ním novú dohodu o vyslaní.

Málo? Od 18. júna sa zavádza spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie. Ak vám dodávateľ dodá práce alebo služby vykonané prostredníctvom svojich – nelegálne zamestnaných – zamestnancov, dostanete od Inšpektorátu práce pokutu rovnako ako keby ste ich nelegálne zamestnávali vy. Od 2000 eur vyššie. A na 5 rokov ste mimo verejných obstarávaní a čerpania eurofondov. Ak si poviete no a čo, nezabúdajte, že nelegálne zamestnávanie je aj situácia, keď dodávateľ prihlási svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne o hodinu neskôr ako u neho začne pracovať. A nelegálne zamestnávanie je aj „Švarc systém“ – alebo ako na Slovensku hovoríme, „zamestnávanie na živnosť“.

Je síce pravda, že časť týchto noviniek je iniciovaná povinnosťou zapracovať príslušnú smernicu EÚ. Avšak množstvo článkov tejto smernice hovorí: „členský štát môže“ – a nie musí... Robme s tým niečo. Ja podávam tento týždeň v parlamente poslaneckú novelu na zrušenie tejto zbytočnej buzerácie.

... písané pre Hospodárske novinyRady do roka 2016

02. marca 2016 16:20

.. Ak máte živnosť, nájdite si popri živnosti zamestnanie na malý úväzok, povedzme na hodinku denne. Zo živnosti tak nebudete na zdravotné poistenie platiť 60 eur mesačne, ale len to, čo vám vyjde z daňového priznania. Ak máte zo živnosti stratu, tak nebudete platiť zdravotné poistenie vôbec.

... Máte eseročku a neviete si vybrať zisk bez platenia zdravotných odvodov? Firmu zrušte. Z podielu na likvidačnom zostatku sa po novom zdravotné odvody neplatia. Že nie ste blázon, aby ste rušili zavedenú firmu? Presne tak, založte si „bokovku“, zisk prelejte do nej a dajte ju do likvidácie.

... Rovná daň je späť. Žiaľ, len pre ľudí s autorskými honorármi. Všetky honoráre sú od roku 2016 zdanené zrážkovou daňou vo výške 19 percent. Bez ohľadu na ich výšku. A neplatia sa z nich žiadne odvody. Autori a umelci sa navyše môžu rozhodnúť, či využijú tento spôsob zdanenia alebo formu takzvaných aktívnych alebo pasívnych príjmov. Každý spôsob má svoje výhody, treba si len správne vybrať.

... Lepšie sa budú mať aj „čistí kapitalisti“. Sociálni demokrati aj im od roka 2016 schválili rovnú daň vo výške 19 percent bez ohľadu na výšku príjmu z kapitálového majetku. A to nie je všetko. Príjem z predaja akcií držaných najmenej 1 rok je od dane úplne oslobodený - a z dividend z akcií obchodovaných na burzách sa zdravotné odvody neplatia.

... Nedávno sa zaviedol minimálny dôchodok. Ak doteraz platilo, že výška dôchodku je zhruba 50 percent predošlej hrubej mzdy, tak minimálny dôchodok môže byť vyše 150 percent hrubej mzdy. Ak je to možné, treba si správne „nastaviť“ vymeriavací základ. Odporúčam 220 eur mesačne.

Posledná rada. Ak nad týmto článkom krútite hlavou, poznačte si v kalendári zelenou fixkou 5. marec 2016. Už o rok tu môže byť rovná daň a spravodlivé odvody pre všetkých. Ak tak rozhodnete.

*

Napísané v decembri 2015 ako P. F. 2016 - nezabudnite - zmena príde vďaka Vám už v sobotu 5. marca.Niekoľko rád ako prežiť rok 2014

29. februára 2016 17:46

Aby ste ťažký rok 2014 prežili čo najúspešnejšie a s plnšou peňaženkou, tu je niekoľko rád pre vás.

Ak ste zamestnávateľ, zamestnajte na dohodu 18 ročných a starších študentov. Za rok 2014 môžu zarobiť až 1908 eur bez toho, aby platili dane a odvody. Ako zamestnávateľ zaplatíte len symbolických 1,05% do Sociálnej poisťovne.

 

Zamestnajte na dohodu dôchodcov. Ak ich príjem za rok 2014 nepresiahne 1901 eur, nebudú platiť daň. Ich odvody sú len 4%, vy ako zamestnávateľ máte 19,8%.

A ak zamestnáte dlhodobo nezamestnaných a ich mesačný príjem nepresiahne 539 eur, tak rok neplatia žiadne odvody a zamestnávateľ len 1,05% do Sociálnej poisťovne.

Založte si živnosť. Pri novej živnosti platíte odvody do Sociálnej poisťovne najskôr až od 1.7.2015.

Zamestnajte sa vo vlastnej firme na kratší úväzok. Pri práci na hodinu denne a pri plate 44 eur mesačne zaplatíte na zdravotné poistenie len 6,16 eura mesačne. Zároveň budete mať za lacný peniaz dôchodkové a nemocenské poistenie.

Nevyplácajte si podiely na zisku, ak ste zdravotne poistený na Slovensku.

Hity roka 2014:

Prerušte živnosť na väčšiu časť roka. Ak už máte živnosť a nemusíte ju mať počas celého roka, živnosť prerušte – napríklad na 11 mesiacov. V zostávajúcom čase zarábajte. Počas pozastavenia živnosti neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne a ani ich nemusíte doplatiť spätne. Pritom pre ďalší rok (2015) sa vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne určí tak, ako keby ste mali živnosť celý rok. Takto môžete ušetriť 90% vašich odvodov do Sociálnej poisťovne.

Majte príjmy z autorských licenčných zmlúv. Autori diel chránených autorským zákonom (čo je napríklad aj počítačový program) neplatia z príjmov na základe autorskej licencie žiadne odvody. Platí sa len daň, pričom si môžu uplatniť paušálne výdavky (a ak majú aj živnosť, môžu si paušálne výdavky uplatniť osobitne aj zo živnosti aj z autorských licencií, spolu až 10080 eur za rok).

Obchodujte so stratou. Od roka 2014 sa značne sťaží uplatňovanie straty za predchádzajúce roky. Obchody so stratou tak budú najväčším hitom roka 2014.

*

Napísané v decembri 2013 - väčšina z toho platí dodnes.Len hlupák sa neučí na vlastných chybách

29. februára 2016 17:30

Keď vlani minister práce Richter s ministrom financií Kažimírom zásadným spôsobom zvýšili odvody živnostníkom, sľubovali si od toho zvýšenie príjmov Sociálnej poisťovne. Ako sa hovorí, aby bolo na dôchodky.

Prešiel rok a skutočnosť je iná. Ak ešte v roku 2011 bolo v Sociálnej poisťovni poistených vyše 250 tisíc živnostníkov, tak po zvýšení odvodov desaťtisíce živnostníkov svoje živnosti zabalilo. Počet živnostníkov poistených v Sociálnej poisťovni stále klesá a dnes odvody na dôchodkové poistenie platí len 204 tisíc živnostníkov.

Výsledok zvýšenia odvodov? Ubudlo 40 tisíc živnostníkov. Časť z nich sa stala nezamestnanými a namiesto toho, aby platili odvody a dane, štát im vypláca dávky.

A Sociálna poisťovňa po zvýšení odvodov inkasuje od živnostníkov v roku 2013 prakticky tú istú sumu, čo v roku 2012. Pri zvýšení výdavkov na dôchodky tak chýbajúcu sumu musí Sociálnej poisťovni dotovať štát.

Minister Kažimír sa rozhodol zaviesť daňové licencie. Daňovú licenciu 480 eur zaplatí firma založená pred dvoma rokmi, ktorá sa ešte nestihla rozbehnúť. A daňovú licenciu 2880 eur zaplatia aj firmy, ktoré existujú dlhé roky, majú slušný obrat a zamestnávajú desiatky zamestnancov avšak z dôvodu krízy a straty časti zákaziek nedosahujú zisk. Ďalšie firmy sú v strate aj preto, lebo krízu sa snažia prekonať inováciami a investíciami do perspektívnejšej výroby.

Daňové licencie tak budú pre mnohé firmy a ich majiteľov ďalším impulzom na zamyslenie sa, či sa im oplatí ďalej podnikať a zamestnávať ľudí. Prebehne ďalšia vlna optimalizácie, ktorej výsledkom budú zrušené stovky, tisíce s.r.o.-čiek či akcioviek. Vraj, „očistí“ sa trh. Avšak v tomto procese zanikne aj mnoho pracovných miest – nielen možností práce pre samotných majiteľov jednoosobových s.r.o. ale aj pracovných miest zamestnancov v rušených firmách.

Výsledok zavedenia daňových licencií? Ďalšie zvyšovanie nezamestnanosti, pokles daňových a odvodových príjmov. A ďalší príspevok k povesti Slovenska ako krajiny, kde sa neoplatí podnikať a tvoriť pracovné miesta. Len hlupák sa neučí na vlastných chybách.

*

Napísané 28.11.2013, stĺpček v HNSpočítajte to Ficovi

29. februára 2016 17:29

Pred pár dňami vám mzdárka urobila ročné zúčtovanie dane, alebo ste si sami podali daňové priznanie a zistili ste, že si nemôžete odpočítať sumu na manželku? Platíte tak o 700 eur vyššie dane ako vlani? Príčinou je zákon, podľa ktorého si od daní môže odpočítať sumu na manželku už len malá časť občanov. Ak ste nemali manželku na úrade práce, ak nemáte malé dieťa, dane si neznížite. Vláda Roberta Fica ušetrila na úkor vašej rodiny.

Sporíte si na dôchodok v druhom pilieri? Vláda Roberta Fica vás v roku 2012 obrala o polovicu vašich úspor. A vláda Roberta Fica v týchto dňoch predložila zákon, podľa ktorého si nebudete môcť ani sčasti vybrať svoje úspory tak, ako to vy potrebujete, ale budete ich musieť všetky dať do životnej poisťovne. Aj keď to pre vás bude extrémne nevýhodné. Hlavne že si zarobia životné poisťovne.

Máte malú firmu a hromžíte na neustále zmeny a zvyšovanie byrokracie? Nadávate na kontrolný výkaz DPH, na nefungujúcu stránku Finančnej správy či Sociálnej poisťovne, na zákon o ochrane osobných údajov? Môže za to vláda Roberta Fica.

Podnikáte na živnosť a platíte stále vyššie a vyššie odvody? Založili ste si s.r.o.-čku a „tešíte“ sa na zaplatenie daňovej licencie? Poďakujte sa Robertovi Ficovi.

Neviete si nájsť prácu? Môže za to aj neschopná vláda Roberta Fica.

Už niekoľko rokov vediete súdny spor o svoje práva a neviete sa domôcť spravodlivosti? Robert Fico sa pusinkuje s Harabinom.

O týždeň príde volebná sobota. Deň, kedy je občan pánom. Robert Fico svojou politikou spôsobil, že životná úroveň na Slovensku stagnuje, alebo klesá, že sa zhoršujú podmienky na podnikanie, že si ľudia nevedia nájsť prácu. Že mladí ľudia, naše deti, študujú v zahraničí a tam aj zostávajú, nevracajú sa na Slovensko, pre nich zabudnutej a neperspektívnej krajiny. Ak sa Robert Fico stane prezidentom, nádej na zmenu príde najskôr o 10 rokov. Ak mu to však o týždeň vo voľbách spočítate, môže sa Slovensko začať meniť už o pár mesiacov. A je len na vás, či v roku 2016 príde definitívny zlom a Robert Fico odíde ako smutná figúrka na smetisko dejín.

Spočítajte to Robertovi Ficovi. Prosím poďte voliť.

*

Napísané pre HN 21.3.2014 - a aktuálne práve teraz< Predchádzajúca1   . . .  56789   . . .  24Ďalšia >