Zamestnávatelia, zbystrite pozornosť...

Zamestnávatelia, zbystrite pozornosť, je tu nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Stručne - ďalšie obmedzenia, ďalšia byrokracia, ďalšie pokuty. V ďalších riadkoch nájdete výber z toho, čo som ministrovi Richterovi povedal vo vystúpení piatok 18.9. v parlamente.

 

.... rozumiem tomu, že je potrebné implementovať smernicu Európskej únie do našej legislatívy, obávam sa však, že v tomto prípade ide ako je to obvyklé, o určitú nadprácu a okrem toho, že sa reagovalo na smernicu, tak sa znova a znova, využila príležitosť na to, ako zvyšovať pokuty, zavádzať pokuty v zákone o inšpekcii práce, získať do rúk nový bič na firmy...

... Miesto toho, aby inšpektoráty práce preventívne pôsobili, aby školili zamestnávateľov, aby im vysvetľovali ako a čo majú robiť, pokuty, pokuty, pokuty, to je vaša cesta, to je vaše riešenie.

... pripomeniem, že keď sa chce, tak sa to dá, a to dokonca aj zo strany vás, resp. vašej vlády, keď ide o športovcov, tak tu máme v zákone o športe, malý Zákonník práce pre športovcov, ktorý je, nazval by som ho, ľahký, zrozumiteľný, jasný a výsledkom bude to, že v športových kluboch budú zamestnávať, či profišportovcov alebo športových odborníkov komfortnejším spôsobom, ako to možno bolo doteraz.

... Ak je možné takýto malý Zákonník práce urobiť pre športovcov, prečo by nemalo byť možné urobiť takýto odľahčený Zákonník práce pre drobného podnikateľa, živnostníka, ktorý by zamestnal dvoch, troch ľudí, dal im prácu, ale za súčasného právneho stavu, kedy musí podľa Zákonníka práce dodržať ix povinností a keď mu niečo unikne, a jemu unikne častokrát veľa, pretože na to nemá aparát ako vo veľkej firme, ktorá zamestnáva tisícku ľudí. Nemá aparát na to, aby sledoval tie legislatívne zmeny, sledoval všetky tie povinnosti, tú byrokraciu.

... Keď sa o 5 minút omešká s prihlásením dohodára do Sociálnej poisťovne, podľa zákona ide o nelegálne zamestnávanie a podľa tohto zákona o nadväznosti na zákon o inšpekcii práce ma pokutu najmenej 2 tisíc eur za obyčajnú ľudskú chybu. A častokrát je možno sporné, či za to môže ten zamestnávateľ, ktorý o päť minúť neskôr prihlásil alebo informačný systém Sociálnej poisťovne.

.. Zavádzate pokuty v zákone o inšpekcii práce. Akú pokuty ste pán minister vymysleli pre Finančnú správu, ktorá nedodržala zákon o sociálnom poistení a s obrovským omeškaním zaslala údaje z daňových priznaní Sociálnej poisťovni s cieľom, aby Sociálna poisťovňa k 1. 7. určila, ktorí živnostníci a ďalší SZČO sú alebo nie sú povinne poistení a aké majú platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Akú pokutu dostal prezident Finančnej správy pán Imrecze za to, že si takýmto brutálnym spôsobom nesplnila Finančná správa svoju základnú povinnosť o ktorej vedela tri roky dopredu. Akú pokutu dostala Finančná správa? Odpoviem si sám. Žiadnu. Ešte minister financií naopak zastával prezidenta Finančnej správy aký je on šikovný. A za to môže nejaký nešťastný úradník, ktorý zle stlačil nejaké tlačítko. Houbeles. Keď raz, dva alebo tri mesiace mešká finančná správa so zaslaním údajov do Sociálnej poisťovne, tak za to určite nemôže nejaký, s prepáčením, treťoligový úradník, ktorý tam niekde mačká nejaké tlačítka.

... Čiže, pokiaľ si vaša vláda, respektíve jej inštitúcie, neplnia svoje povinnosti tak kľud a pohoda. Pokiaľ si v drobnosti nesplní svoju povinnosť nejaký živnostník alebo drobný podnikateľ, o päť minút neskôr prihlási zamestnanca do Sociálnej poisťovne, bez milosti pokuta 2 tisíc eur, pretože je podvodník. Toto je váš prístup a s takýmto istým prístupom ste urobili aj zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov...Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA