Ste SZČO a nechcete od 1.7.2016 platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Viete, že SZČO má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne nie vždy a za každých okolností - ale v súlade so zákonom len vtedy ak za predchádzajúci rok príjem z podnikania presiahne zákonom určenú hranicu.

 

Teda - ak SZČO v daňovom priznaní určenú hranicu nepresiahne, "sociálne" odvody nemusí platiť.

Ako je tá hranica určená? Ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Čo to znamená konkrétne? Ak SZČO bude mať daňovom priznaní za rok 2015 príjem maximálne 5148 eur, od 1.7.2016 nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Naopak ak bude mať v daňovom priznaní za rok 2015 príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur, bude musieť od 1.7.2016 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Hranica 5148 eur = 12 x 429 eur, suma 429 eur je nový minimálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2016.

Pozor, posudzuje sa brutto (hrubý) príjem z podnikania SZČO, teda bez odpočítania výdavkov či zaplatených odvodov. Iný prípadný príjem (zamestnanie teda § 5, § 7, 8) sa do úvahy neberie.

Technicky - ide o súčet príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, respektíve v novom tlačive daňového priznania FO typ B je to VI. oddiel, Tabuľka č. 1, riadok 9, stĺpec "Príjmy".

Takže ešte raz - ak nechcete ako SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ustrážte si svoj hrubý príjem za rok 2015 do úrovne 5148 eur. Ak je to možné ,-)Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA