Minimálny dôchodok

Ak odpracujete 30 rokov tak, že váš ročný príjem dosiahne najmenej 24,1% priemernej mzdy (zistenej za príslušný rok), tak štát vám garantuje, že váš dôchodok bude najmenej 270 eur. Čím viac rokov takto odpracujete, tým bude garantovaný tzv. minimálny dôchodok vyšší.

 

Ak to bude 40 rokov, minimálny dôchodok bude 311 eur. Ak 45 rokov, tak minimálny dôchodok bude 340 eur.

Táto informácia je dôležitá pre tých, ktorí zarábajú málo. Ak ste za rok 2014 zaplatili odvody do SP zo základu najmenej 2482 eur (čo je v priemere 207 eur mesačne), rok 2014 sa vám do nároku na minimálny dôchodok započíta.

Pre rok 2015 bude rozhodujúca hranica ročného základu cca 2600 eur (v priemere 217 eur mesačne).

Minimálny dôchodok je tak garanciou toho, že váš dôchodok pri veľmi nízkom príjme nebude nejakých 150-200 eur mesačne ale aspoň vyššie uvedená suma.

Druhou stranou mince je fakt, že rovnaký dôchodok budú mať tí, čo platili odvody zo základu 24,1% priemernej mzdy, a aj tí, čo platili odvody zo základu cca 65% priemernej mzdy.

Inými slovami, ak teraz platíte odvody z príjmu 217 eur mesačne alebo z príjmu 560 eur mesačne, je to jedno - budete mať tak či tak rovnaký dôchodok. Pre lepšiu zrozumiteľnosť zjednodušujem ale je to tak.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA