Odvodový bonus

Často sa pýtate, čo to je, ten "Odvodový bonus". A pýtate sa aj, či ho SaS stále má v programe.

Odpoveď na druhú otázku: Áno, SaS má od svojho vzniku v programe ako svoju "vlajkovú loď" zavedenie Odvodového bonusu. Je to jedno z poznávacích znamení SaS. Odvodový bonus samozrejme máme aj v programe "Agenda 2020" pre marcové voľby.

A čo vlastne znamená "Odvodový bonus"?

Ide o komplexnú reformu zahŕňajúcu daň z príjmu, odvody a sociálne dávky. Tu sú nosné princípy:

1. Každý občan má právo na základnú štátnu dávku vo výške životného minima (nad 15 rokov) a vo výške 20% až 100% životného minima na deti do 15 rokov (na mesiac).

2. K základnej štátnej dávke sa pripočíta mimoriadna štátna dávka - materské, náhradné výživné, dávka pre ZŤP osoby.

3. Súčet štátnych dávok (bod 1. a 2.) sa zníži o 10% vlastného príjmu občana.

4. Výsledná suma štátnych dávok sa spočíta s vlastným príjmom občana a tvorí vymeriavací základ pre výpočet dane a odvodov.

Príjem zamestnanca sa zvýši na tzv. superhrubú mzdu = doterajšia hrubá mzda + 35,2% odvody zamestnávateľa.

5. Z vymeriavacieho základu sa vypočíta daň z príjmu pri sadzbe 19%. Sadzba perspektívne klesne na 15%. Od takto vypočítanej dane sa odpočíta suma rovnajúca sa základnej štátnej dávke na deti.

6. Z vymeriavacieho základu sa vypočíta solidárny odvod (sadzba 10%) a zdravotný odvod (sadzba 9%).

Čistý príjem občana tak bude daný ako súčet štátnych dávok + vlastný príjem (superhrubá mzda zamestnanca) - daň - solidárny odvod - zdravotný odvod.

Podľa našich prepočtov bude mať drvivá väčšina ľudí vyšší čistý príjem ako doteraz. ZVýhodnené budú najmä rodiny s deťmi a pracujúcimi rodičmi. Zároveň sa zásadne zjednoduší administratíva na strane ľudí, firiem i štátu.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA