Ako určiť v ročnom zúčtovaní za rok 2015 nezdaniteľnú časť na daňovníka

Ako určiť v ročnom zúčtovaní za rok 2015 nezdaniteľnú časť na daňovníka v prípade dôchodcu - príklad.

Pani Milada poberá starobný dôchodok od roku 2012. Od začiatku roka 2015 poberala starobný dôchodok vo výške 250 eur mesačne. V októbri jej Sociálna poisťovňa spätne s účinnosťou od 1. júla 2015 zvýšila starobný dôchodok na 309 eur mesačne. Koncom roka 2015 pani Milade zomrel manžel. Od 1. decembra 2015 Sociálna poisťovňa pani Milade priznala po zomretom manželovi vdovský dôchodok 200 eur. Tým pádom jej vlastný starobný dôchodok znova klesol na 250 eur a za december 2015 pani Milada dostala spolu dôchodok (starobný + vdovský) vo výške 450 eur. V decembri zároveň Sociálna poisťovňa vyplatila pani Milade vianočný príspevok.

Na účely určenia nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 sa spočíta:

- za mesiace január – jún suma 6 x 250 eur (starobný dôchodok vyplatený za 1.-6.)
- za mesiace júl – november suma 5 x 309 eur (starobný dôchodok zvýšený na minimálny)
- za mesiac december suma 250 eur (starobný dôchodok znížený na pôvodnú sumu)

Nezapočíta sa vdovský dôchodok ani vianočný príspevok.

Celková suma vyplatených starobných dôchodkov tak bude 3295 eur a nezdaniteľná časť na daňovníka bude 3803,33 - 3295 = 508,33 eura.

*

... viac sa dozviete na seminároch (ich zoznam nájdete na obchod.relia.sk)

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA