Športom za nižšie dane a odvody!

Zvyšovanie daní a odvodov počas druhej Ficovej vlády pocítilo na vlastnej koži množstvo ľudí. Či to bolo zrušenie rovnej dane a jej zvýšenie na 25%, zavedenie daňových licencií, zúženie možností odpisov a odpočítavania straty alebo zavedenie odvodov z dohôd, u živnostníkov zvýšenie povinných minimálnych základov na odvody a zvýšenie základov zmenou bulharskej konštanty.

 

Minulý týždeň parlament schválil nový zákon o športe. Poslanci všetkých politických strán sa zhodli na tom, že dane a odvody treba znižovať – športovcom, športovým odborníkom alebo dobrovoľníkom v športe.

Predstavte si, žeby ste tri roky nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Alebo žeby ste za určitých okolností nemuseli vôbec platiť zdravotné poistenie. Alebo žeby ste mali od dane oslobodenú časť svojho príjmu.

To čo pre drobného podnikateľa vyznieva ako fikcia, je po prijatí nového zákona o športe skutočnosť pre športovcov s profesionálnou zmluvou.

Športovec s profi-zmluvou v rokoch 2016-2018 nie je povinne poistený v Sociálnej poisťovni. Do Sociálnej poisťovne neplatí ani športový klub ako jeho zamestnávateľ.

Športovec s profi-zmluvou a ani jeho klub z príjmu vôbec neplatia zdravotné poistenie. Športovec samozrejme nejako zdravotne poistený byť musí – ak študuje, tak poistné platí štát, ak má aj iné zamestnanie, platí poistenie tam a ak ani jedno z toho, tak si poistné do zdravotnej poisťovne musí platiť ako tzv. samoplatiteľ, čo je 60 eur mesačne.

Daňovú výhodu získali dobrovoľníci, ktorí pomáhajú v športe – napríklad tréneri mládeže v malých kluboch, vedúci mládežníckych družstiev, organizátori a usporiadatelia súťaží a podobne. Za prácu dobrovoľníka v športe môžu mať finančný príjem v podobe náhrady za stratu času (do výšky minimálnej hodinovej mzdy) – až do sumy 500 eur ročne ide o príjem oslobodený od dane a odvodov.

Ak športovcom doprajete, pamätajte na to, že od 1.1.2016 je sponzoring daňovo uznaným výdavkom. Ak chcete pomôcť „vášmu“ klubu, nemusíte už vymýšľať krkolomné konštrukcie cez reklamu a podobne.

Teším sa. Ako fanúšik, rodič, sponzor, prezident o.z. Inter Bratislava. A člen pracovnej skupiny ktorá zákon pripravila a – ako poslanec parlamentu, ktorý zákon podporil. Nech sa športu darí viac – a nech sa nižšie dane a odvody do roka a do dňa týkajú všetkých čo pracujú alebo podnikajú.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA