Zdanenie príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016 - 3. časť

Ak to zhrnieme, autori a umelci majú tri možnosti ako zdaniť svoje honoráre.

 

1. Zrážková daň (§ 43 ods. 3)

Výhody - len 19% daň aj v prípade vysokých príjmov, žiadne odvody.

Nevýhody - základ dane je honorár znížený len o (2%) odvod do umeleckého fondu - nie je možné uplatniť výdavky, ani skutočné ani paušálne. Základ dane nie je možné znížiť o nezdaniteľné časti.

2. Aktívny príjem (§ 6 ods. 2)

Výhody - základ dane je honorár znížený o skutočné alebo paušálne výdavky a výdavky na odvody. Základ dane sa ďalej zníži o nezdaniteľné časti. Pri nízkom celkovom príjme (do 1901 eur ročne) sa nemusí podávať daňové priznanie, respektíve sa nemusí platiť daň (dôležité pre umelcov a autorov dôchodcov).

Nevýhody - pri vysokom príjme daň 25%. Z aktívneho príjmu sa platia odvody.

3. Pasívny príjem (§ 6 ods. 4)

Výhody - základ dane je honorár znížený o skutočné alebo paušálne výdavky. Z pasívneho príjmu sa neplatia žiadne odvody. Pri nízkom celkovom príjme (do 1901 eur ročne) sa nemusí podávať daňové priznanie, respektíve sa nemusí platiť daň (dôležité pre umelcov a autorov dôchodcov).

Nevýhody - základ dane sa nemôže znížiť o nezdaniteľné časti. Pri vysokom príjme daň 25%.

Poznámka:

Od 1.1.2016 je účinný nový zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nahrádza dovtedajší zákon č. 618/2003 Z. z.

V novom Autorskom zákone:

- licenčné zmluvy sú definované v § 65,
- dielo na objednávku – dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo v § 91,
- definícia umeleckého výkonu a výkonného umelca v § 94 a nasl.,

*
Viac sa dozviete na seminároch, ich program a objednávky cez e-shop: obchod.relia.skĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA