Vvystúpenie v parlamente k novele zákona o zdravotnom poistení...

Dnes vás zaujal spôsob ako možno z s.r.o.-čky vytiahnuť zisk bez povinnosti zaplatiť zdravotné odvody.

Ak Vás to zaujíma, tu je moje vystúpenie v parlamente k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa táto výnimka zaviedla.

... Sú tu dve zmeny, ktoré v podstate možno vnímať pozitívne na prvý pohľad, a to je oslobodenie alebo vyňatie povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku a ďalej v prípade dividend z akcií, ktoré sú obchodovateľné na akciových burzových trhoch či doma, či v zahraničí. Takže, samozrejme, z hľadiska filozofie, čím menej odvodov sa platí, čím je toho menej, tak tým lepšie. S tým sa dá súhlasiť.

Ale je to dané ako výnimka. To znamená, aj naďalej sa vo všeobecnosti platí poistné z podielov na zisku. Zavádzajú sa vlastne prvé dve výnimky: likvidačný zostatok a dividendy z obchodovateľných akcií.

Každá výnimka znamená otvorenie väčšej či menšej diery v zákone. Ja to vnímam tak, a potom mi tu často ľudia vyčítajú, hlavne poslanci zo strany SMER, že ľuďom hovorím o tom na seminároch, aké sú zákony deravé a ako to môžu využiť...

No tak jasné. Pán minister (hovorím k ministrovi Čislákovi), tak ja už teraz hovorím na svojich seminároch, aby ste sa to nemuseli dozvedať z druhej ruky, že máme v zákone o zdravotnom poistení novú dieru, pokiaľ ide o podiely na zisku. Zdravotné poistenie sa neplatí z likvidačného zostatku.

Takže ak podnikateľ nevie, ako si vybrať zisk zo svojej firmy bez toho, že by z toho platil 14 % zdravotné poistenie, tak je tu návod.

Treba firmu dať do likvidácie, zlikvidovať ju, zrušiť ju a ten likvidačný zostatok, či to bude 100-tisíc alebo 50-tisíc alebo 10- tisíc eur, si ten podnikateľ zoberie. Nikto sa ho nebude pýtať na to, aké bolo základné imanie alebo koľko do toho vložil. Skrátka všetko, čo si vyberie cez likvidačný zostatok, má bez odvodov na zdravotné poistenie. No skvelá správa, skvelá správa pre tých, ktorí si nevedia dať inak rady! Nechcem tu rozvádzať detaily, ale verte mi, že ľudia to budú využívať.

Druhá vec, dividendy z akcií. No tak ja sa pýtam, tak z akcií obchodovateľných na burzách, z týchto dividend sa zdravotné poistenie platiť nebude, fajn.

Ale ako k tomu príde ten malý slovenský podnikateľ, ktorý si založil eseročku, aby sa takýmto spôsobom uživil, aby nebol na krku štátu, zvolil si toto riešenie, túto cestu, on musí z vytiahnutého zisku platiť zdravotné poistenie - ale akcionár v nejakej firme, akciovke, ktorá je kótovaná na burze, tak platiť nebude.

Je to jednoducho z tohto uhla pohľadu zase zvýraznenie toho rozmeru, ktoré tu štyri roky presadzujete, raz jeden, raz druhý, raz tretí s premiérom na čele, dusiť a dusiť malých slovenských podnikateľov.

Čiže vy sami uznávate, že 14 % do výšky tých zhruba 50-tisíc ročného maximálneho základu z dividend je nie asi celkom v poriadku, a rušíte to pri akciách obchodovateľných na trhoch. Ale necháte to úplne v pohode, pokiaľ ide o malých slovenských podnikateľov, ktorí majú nejakú eseročku a týmto spôsobom sa snažia uživiť.

Tak neviem, či to je normálne. Čiže malých slovenských podnikateľov necháme v nevýhodnej pozícii - a tých, ktorí obchodujú s akciami na burzách, tak tých oslobodíme. Neviem, neviem, či to náhodou nie je šité na mieru istým finančným skupinám a podobne.

Ale dobre, nebudem sa púšťať do týchto špekulácií, rozhodli ste sa takto, tak nech tak teda je. Len berte na vedomie, že menší, malí slovenskí podnikatelia nebudú na vás spomínať s láskou, keď si uvedomia, že čo ste mohli urobiť a neurobili ste. Napríklad ste mohli vrátiť sadzbu poistného zo súčasných 14 % na pôvodných 10 %, s ktorými ste zákon preberali, keď ste nastupovali, strana SMER, keď v roku 2012 vládu preberala. Vtedy bola sadzba 10 %, zvýšili ste to na 14% ...

... pokračovanie vo videozázname z rokovania parlamentuĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA