Programové vyhlásenie vlády Roberta Fica - hodnotenie (1.časť)

V programovom vyhlásení vláda uvádza:

"Vláda podnikne kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému"

Skutočnosť: ...

 

Po 4 rokoch je náš daňovo-odvodový systém deformovaný omnoho viac ako v roku 2012. Príkladom je odpočítateľná položka v zdravotnom poistení, ktorá sa týka len zamestnancov v pracovnom pomere a štátnozamestnaneckom pomere. Zamestnanci na dohody tak dnes platia vyššie zdravotné poistenie ako zamestnanci v pracovnom pomere. Odpočítateľná položka sa netýka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Živnostníci tak dnes platia omnoho vyššie zdravotné poistenie ako zamestnanci v pracovnom pomere.

Ďalším príkladom je tzv. minimálny dôchodok. Dôsledkom je, že živnostník v určitých prípadoch zaplatí 3x také odvody ako zamestnanec v pracovnom pomere ale dôchodok budú mať rovnaký.

Samotné zvýšenie odvodov pre živnostníkov je nespravodlivé a neprimerané. Živnostníkom sa zvýšil povinný minimálny základ zo 44% na 50% priemernej mzdy, znížil sa koeficient pri výpočte vymeriavacieho základu a pri výpočte vymeriavacieho základu sa nezohľadňujú výdavky na odvody. Tieto tri kroky znamenali pre mnohým živnostníkov prakticky zdvojnásobenie výšky ich odvodov za posledné 4 roky.

... pokračovanie nabudúceĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA