Programové vyhlásenie vlády Roberta Fica - hodnotenie (2.časť)

V programovom vyhlásení vláda uvádza:

"Vláda podnikne kroky na zabezpečenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému ako celku, teda jeho všetkých troch pilierov"

(úplne vážne to tam je napísané... poznámka JM).

Skutočnosť: ...

 

Vláda znížila príspevok na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) z pôvodných 9% na 4% vymeriavacieho základu. Sporitelia tak v budúcnosti z druhého piliera dostanú dôchodky nižšie viac ako o polovicu oproti pôvodným predpokladom. Pri neudržateľnosti prvého piliera v horizonte 20-30 rokov tak najmä mladých ľudí čaká neradostná budúcnosť v čase, kedy pôjdu do dôchodku.

... pokračovanie nabudúceĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA