Odpočet programového vyhlásenia vlády Roberta Fica 2012-2016 (3. časť)

V programovom vyhlásení sa uvádza:

"Vláda podnikne kroky smerom k rovnomernejšiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu kapitálu a práce."

Skutočnosť: ...

V roku 2016 je sadzba dane v prípade príjmov zamestnanca alebo živnostníka 19% a od ročného základu nad 35.000 eur už 25%.

Naproti tomu sadzba dane z kapitálového majetku je 19% bez rozdielu výšky základu dane. Z tohto príjmu sa pritom neplatia žiadne odvody. Daňovo-odvodové zaťaženie kapitálu je tak výrazne nižšie ako daňovo-odvodové zaťaženie práce.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA