Len hlupák sa neučí na vlastných chybách

Keď vlani minister práce Richter s ministrom financií Kažimírom zásadným spôsobom zvýšili odvody živnostníkom, sľubovali si od toho zvýšenie príjmov Sociálnej poisťovne. Ako sa hovorí, aby bolo na dôchodky.

Prešiel rok a skutočnosť je iná. Ak ešte v roku 2011 bolo v Sociálnej poisťovni poistených vyše 250 tisíc živnostníkov, tak po zvýšení odvodov desaťtisíce živnostníkov svoje živnosti zabalilo. Počet živnostníkov poistených v Sociálnej poisťovni stále klesá a dnes odvody na dôchodkové poistenie platí len 204 tisíc živnostníkov.

Výsledok zvýšenia odvodov? Ubudlo 40 tisíc živnostníkov. Časť z nich sa stala nezamestnanými a namiesto toho, aby platili odvody a dane, štát im vypláca dávky.

A Sociálna poisťovňa po zvýšení odvodov inkasuje od živnostníkov v roku 2013 prakticky tú istú sumu, čo v roku 2012. Pri zvýšení výdavkov na dôchodky tak chýbajúcu sumu musí Sociálnej poisťovni dotovať štát.

Minister Kažimír sa rozhodol zaviesť daňové licencie. Daňovú licenciu 480 eur zaplatí firma založená pred dvoma rokmi, ktorá sa ešte nestihla rozbehnúť. A daňovú licenciu 2880 eur zaplatia aj firmy, ktoré existujú dlhé roky, majú slušný obrat a zamestnávajú desiatky zamestnancov avšak z dôvodu krízy a straty časti zákaziek nedosahujú zisk. Ďalšie firmy sú v strate aj preto, lebo krízu sa snažia prekonať inováciami a investíciami do perspektívnejšej výroby.

Daňové licencie tak budú pre mnohé firmy a ich majiteľov ďalším impulzom na zamyslenie sa, či sa im oplatí ďalej podnikať a zamestnávať ľudí. Prebehne ďalšia vlna optimalizácie, ktorej výsledkom budú zrušené stovky, tisíce s.r.o.-čiek či akcioviek. Vraj, „očistí“ sa trh. Avšak v tomto procese zanikne aj mnoho pracovných miest – nielen možností práce pre samotných majiteľov jednoosobových s.r.o. ale aj pracovných miest zamestnancov v rušených firmách.

Výsledok zavedenia daňových licencií? Ďalšie zvyšovanie nezamestnanosti, pokles daňových a odvodových príjmov. A ďalší príspevok k povesti Slovenska ako krajiny, kde sa neoplatí podnikať a tvoriť pracovné miesta. Len hlupák sa neučí na vlastných chybách.

*

Napísané 28.11.2013, stĺpček v HNĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA