Niekoľko rád ako prežiť rok 2014

Aby ste ťažký rok 2014 prežili čo najúspešnejšie a s plnšou peňaženkou, tu je niekoľko rád pre vás.

Ak ste zamestnávateľ, zamestnajte na dohodu 18 ročných a starších študentov. Za rok 2014 môžu zarobiť až 1908 eur bez toho, aby platili dane a odvody. Ako zamestnávateľ zaplatíte len symbolických 1,05% do Sociálnej poisťovne.

 

Zamestnajte na dohodu dôchodcov. Ak ich príjem za rok 2014 nepresiahne 1901 eur, nebudú platiť daň. Ich odvody sú len 4%, vy ako zamestnávateľ máte 19,8%.

A ak zamestnáte dlhodobo nezamestnaných a ich mesačný príjem nepresiahne 539 eur, tak rok neplatia žiadne odvody a zamestnávateľ len 1,05% do Sociálnej poisťovne.

Založte si živnosť. Pri novej živnosti platíte odvody do Sociálnej poisťovne najskôr až od 1.7.2015.

Zamestnajte sa vo vlastnej firme na kratší úväzok. Pri práci na hodinu denne a pri plate 44 eur mesačne zaplatíte na zdravotné poistenie len 6,16 eura mesačne. Zároveň budete mať za lacný peniaz dôchodkové a nemocenské poistenie.

Nevyplácajte si podiely na zisku, ak ste zdravotne poistený na Slovensku.

Hity roka 2014:

Prerušte živnosť na väčšiu časť roka. Ak už máte živnosť a nemusíte ju mať počas celého roka, živnosť prerušte – napríklad na 11 mesiacov. V zostávajúcom čase zarábajte. Počas pozastavenia živnosti neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne a ani ich nemusíte doplatiť spätne. Pritom pre ďalší rok (2015) sa vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne určí tak, ako keby ste mali živnosť celý rok. Takto môžete ušetriť 90% vašich odvodov do Sociálnej poisťovne.

Majte príjmy z autorských licenčných zmlúv. Autori diel chránených autorským zákonom (čo je napríklad aj počítačový program) neplatia z príjmov na základe autorskej licencie žiadne odvody. Platí sa len daň, pričom si môžu uplatniť paušálne výdavky (a ak majú aj živnosť, môžu si paušálne výdavky uplatniť osobitne aj zo živnosti aj z autorských licencií, spolu až 10080 eur za rok).

Obchodujte so stratou. Od roka 2014 sa značne sťaží uplatňovanie straty za predchádzajúce roky. Obchody so stratou tak budú najväčším hitom roka 2014.

*

Napísané v decembri 2013 - väčšina z toho platí dodnes.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA