Daňový a odvodový kolotoč s Jozefom Mihálom, Vladimírom Ozimým a Martinom Tužinským

Traja populárni lektori budú diskutovať na výnimočnej konferencii zameranej na optimalizáciu mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb.

Termíny

19.4.2016 (utorok) Bratislava, hotel Saffron, Radlinského 27 
17.5.2016 (utorok) Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
18.5.2016 (streda) Trenčín, Hotel Elizabeth, ul. gen. M. R. Štefánika 2

Prezentácia od 8:30, začiatok konferencie o 9:00, predpokladaný koniec 16:00

Naša kapacita je 30 účastníkov Bratislava a Košice, 20 účastníkov Trenčín

Cena Bratislava

 

180 € s DPH (150 € bez DPH)
168 € s DPH (140 € bez DPH) pri úhrade najneskôr do 18.3.2016 (prvých 10 účastníkov)

Cena Košice, Trenčín

144 € s DPH (120 € bez DPH)
132 € s DPH (110 € bez DPH) pri úhrade najneskôr do 18.4.2016 (prvých 10 účastníkov)

Program

9:00 - 10:30  Jozef Mihál

 

Spoločníci a konatelia obchodných spoločností, umelci a autori

- Postavenie spoločníkov a štatutárov podľa Obchodného zákonníka alebo Zákonníka práce
- Optimalizácia daňovo-odvodového zaťaženia
- Nároky na dávky - nemocenské, materské, dôchodky, tzv. minimálny dôchodok
- Dane a odvody príjemcov autorských honorárov

10:30 – 12:00 Vladimír Ozimý

Konateľ a spoločník na pracovnej ceste

- Práva a povinnosti spoločníka a konateľa
- Práva a povinnosti zamestnávateľa –spoločnosti

Pôžičky, nájmy a iné plnenia medzi spoločníkmi, konateľmi a s.r.o.

- Transferové oceňovanie ako prvok ocenenie vo vzájomných právnych vzťahoch
- Vplyv závislej ceny na základ dane u spoločníka, konateľa a spoločnosti
- Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu?
- Pôžičky a úvery spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane u právnickej osoby (pravidlá nízkej kapitalizácie)
- Daňový dopad poskytnutej pôžičky (úveru) spoločníkovi alebo konateľovi

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Martin Tužinský

Právnické osoby, optimalizácia základu dane 

- Optimalizácia základu dane PO transakciami s FO v konkrétnych príkladoch (pôžičky, prenájom nehnuteľnosti, predaj a krátkodobý nájom hnuteľných vecí, dary a poskytnuté služby)
- Zvýšenie základu dane za účelom odpočtu daňovej straty v súlade so ZDP alebo využitím odpočtu daňovej licencie
- Transakcie zamerané na vylepšenie výsledku hospodárenia pri posudzovaní úverovej bonity bankami
- Tipy ako spoločnosť zbaviť záporného vlastného imania alebo vyviesť ju zo stavu krízy.

14:30 – 16:00 Diskusia

Zmena poradia programových bodov vyhradená.

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA