Cezhraničná buzerácia

Od 18. júna 2016 platí nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, súčasne s novelami Zákonníka práce, zákona o inšpekcií práce a zákona o nelegálnom zamestnávaní. Mám malý priestor ale pokúsim sa vám vysvetliť v čom spočíva škodlivosť týchto zmien. A poprosiť, najmä ak sedíte v tripartite aby ste vysvetlili vláde že tieto novinky treba okamžite stopnúť. Mňa ako opozičného poslanca nepočúvajú.

 

Každý zamestnávateľ so sídlom v EÚ musí pri dodávke služieb na Slovensko nahlásiť Národnému inšpektorátu práce vyslanie svojich zamestnancov. Predstavte si, že vám rakúsky dodávateľ do firmy pošle technika na zmluvný servis, bude u vás pár hodín a vracia sa domov – jeho rakúsky zamestnávateľ to musí oznámiť našej NIP-ke.

Aj keď tu bude rakúsky technik len dve hodiny, musí mať pri sebe pracovnú zmluvu a na požiadanie musí jeho zamestnávateľ predložiť nášmu inšpektorátu jeho výplatnú pásku – to všetko na žiadosť inšpektora prípadne preložené do slovenčiny. Zároveň musí rakúsky zamestnávateľ zabezpečiť evidenciu pracovného času svojho zamestnanca počas jeho práce na Slovensku v mieste výkonu práce.

Ak vysielate vy vášho zamestnanca pri dodávke služieb do iného členského štátu EÚ, musíte ho od 18. júna pred vyslaním (hoci to bude na jediný deň) informovať o pracovných podmienkach v štáte, do ktorého ide a uzavrieť s ním novú dohodu o vyslaní.

Málo? Od 18. júna sa zavádza spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie. Ak vám dodávateľ dodá práce alebo služby vykonané prostredníctvom svojich – nelegálne zamestnaných – zamestnancov, dostanete od Inšpektorátu práce pokutu rovnako ako keby ste ich nelegálne zamestnávali vy. Od 2000 eur vyššie. A na 5 rokov ste mimo verejných obstarávaní a čerpania eurofondov. Ak si poviete no a čo, nezabúdajte, že nelegálne zamestnávanie je aj situácia, keď dodávateľ prihlási svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne o hodinu neskôr ako u neho začne pracovať. A nelegálne zamestnávanie je aj „Švarc systém“ – alebo ako na Slovensku hovoríme, „zamestnávanie na živnosť“.

Je síce pravda, že časť týchto noviniek je iniciovaná povinnosťou zapracovať príslušnú smernicu EÚ. Avšak množstvo článkov tejto smernice hovorí: „členský štát môže“ – a nie musí... Robme s tým niečo. Ja podávam tento týždeň v parlamente poslaneckú novelu na zrušenie tejto zbytočnej buzerácie.

... písané pre Hospodárske novinyĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA