ZDANENIE PRÍJMOV ZO ZAHRANIČIA

Pri posudzovaní ako má daňovník povinnosť zdaniť svoje príjmy dosiahnuté na Slovensku a v zahraničí, je dôležité správne posúdenie či daňovník je alebo nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky (SR).

Daňovník ktorý pracuje alebo podniká, respektíve dosahuje príjmy v zahraničí, je povinný podať v SR daňové priznanie zo všetkých svojich príjmov vtedy, ak sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a podľa medzinárodných zmlúv a dohovorov považuje za daňového rezidenta SR, resp. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) bod 1. zákona.

Daňový rezident SR je povinný podať na Slovensku za rok 2016 daňové priznanie a v ňom uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, dosiahnuté nielen na Slovensku ale aj v zahraničí a to v prípade, ak celkový (celosvetový) zdaniteľný príjem za rok 2016 presiahol sumu 1901,67 eur, respektíve ak pri príjmoch z podnikania vykázal daňovú stratu.

Nie je pritom podstatné, akú časť z celosvetových príjmov daňový rezident SR dosiahol na Slovensku a akú časť v zahraničí, v akej krajine atď. Môže ísť a často ide o prípady, kedy občan na Slovensku nemal žiadne zdaniteľné príjmy a mal zdaniteľné príjmy len v zahraničí.

Nie je podstatné ani to, či sú to (len) príjmy zo závislej činnosti.

Určitou výhodou je možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania až o 6 mesiacov pre daňových rezidentov SR, ktorí mali príjmy v zahraničí. Ak to chce daňovník využiť, stačí podať správcovi dane v lehote do 31.3. oznámenie. Daňovník v oznámení uvedie že má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a lehotu, v ktorej podá daňové priznanie. Ním zvolená lehota musí byť uvedená ako koniec kalendárneho mesiaca, najneskôr 30.9. Takže lehotu si môže stanoviť ako 30.4. – 31.5. – 30.6. – 31.7. – 31.8. – 30.9. V takto stanovenej lehote potom podáva daňové priznanie a v tejto lehote musí uhradiť prípadný daňový nedoplatok.

Naopak, daňovník, ktorý nie je daňovým rezidentom SR, resp. je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, má povinnosť podať v SR daňové priznanie len z príjmov, ktoré dosiahol na Slovensku.

Za rok 2016 má túto povinnosť vtedy, ak jeho zdaniteľný príjem dosiahnutý na Slovensku presiahol sumu 1901,67 eur. V prípade že ako zamestnanec spĺňa príslušné podmienky, môže mu namiesto daňového priznania spracovať jeho zamestnávateľ ročné zúčtovanie.

... pokračovanie ... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)". Môžete si ju kúpiť v e-shope: obchod.relia.sk

*

Pozývam vás na konferencie a semináre v máji - júni 2016:

17.5. Daňový a odvodový kolotoč, Košice
18.5. Daňový a odvodový kolotoč, Trenčín (vypredané)
23.5. Zákon o cezhr. spolupráci - Daňové a odvodové tipy, BA
30.5. Daňové a odvodové tipy, Žilina
31.5. Daňové a odvodové tipy, Zvolen
7.6. Zákon o cezhr. spolupráci - Daňové a odvodové tipy, BA
8.6. Daňové a odvodové tipy, Trenčín
9.6. Daňové a odvodové tipy, Poprad
10.6. Daňové a odvodové tipy, Košice
13.6. Daňové a odvodové tipy, Nitra
20.6. Daňové a odvodové tipy, Trnava
21.6. Materská, spoločníci, autori - Daňové a odvodové tipy, BA

Prihlášky e-shop: obchod.relia.skĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA