Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO...

Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO, ktorý začínajú, respektíve končia s povinným poistením do Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO doteraz nebola povinne poistená a bola jej predĺžená lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok s tým, že príjem prekročil stanovenú hranicu, povinné poistenie jej vzniká až od 1. októbra príslušného roka.

 

Pozor, platí to aj "naopak": Ak SZČO doteraz bola povinne poistená a bola jej predĺžená lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok s tým, že príjem neprekročil stanovenú hranicu, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra príslušného roka.

Aj tu platí, že prihlásenie, respektíve odhlásenie „zabezpečí“ samotná Sociálna poisťovňa automaticky.

Príklad

Pani Milica má živnosť a doteraz nebola povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa daňového priznania za rok 2015 jej príjem zo živnosti (brutto) prekročil sumu 5148 eur. Pani Milica požiadala o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to podala až v júni 2016.

Pani Milici vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.10.2016.

Príklad

Pán Milan je SZČO a je povinne poistený v Sociálnej poisťovni. Požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 a to podal až v apríli 2016. Podľa daňového priznania jeho príjem z činnosti SZČO za rok 2015 nepresiahol sumu 5148 eur.

Pánovi Milanovi zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni až 30.9.2016.

Záver:

Aj z uvedených príkladov je zrejmé, že pokiaľ SZČO ešte nie je povinne poistená a ani nemá záujem byť poistená v Sociálnej poisťovni, predĺženie termínu na podanie daňového priznania na základe ktorého sa stane povinne poistenou SZČO ušetrí takejto SZČO platbu do Sociálnej poisťovne za tri mesiace (júl, august, september). Naopak pre SZČO, ktorá je povinne poistená a na základe aktuálne podávaného daňového priznania jej povinné poistenie zanikne, by mala podať daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31.3.

Poznámka: Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o max. 3 mesiace stačí oznámiť daňovému úradu pred 31.3., nie je potrebné ho nijako odôvodňovať.

... z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)".Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA