Daňový a odvodový kolotoč s Jozefom Mihálom, Vladimírom Ozimým a Martinom Tužinským

Traja populárni lektori budú znova diskutovať v ďalšom kole  konferencií zameraných na optimalizáciu mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb. Tradične v Bratislave, po roku znova v Žiline a po prvýkrát v Nitre.

 

Termíny

8.11.2016 (utorok) Nitra, Hotel Mikádo, Hollého 11

9.11.2016 (streda) Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27

10.11.2016 (štvrtok) Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2

 

Program

9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie 

9:15 – 10:45 Vladimír Ozimý

Spoločník a konateľ ako problémový prvok daňového práva vo vzťahu k svojej spoločnosti

- pôžičky do spoločnosti s ručením obmedzeným (bezúročné pôžičky, princíp nízkej kapitalizácie)

- pôžičky(úvery) zo spoločnosti s ručeným obmedzeným

- predaj obchodného majetku spoločníkovi (konateľovi)

- predaj majetku spoločnosti od spoločníka (konateľa)

- prenájom majetku spoločníka (konateľa) svojej spoločnosti

- dary od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)

- používanie firemného motorového vozidla spoločníkom (konateľom)

11:00 - 12:15  Martin Tužinský

 Podiely na zisku

 - súčasný stav – zdravotné poistenie z dividend

- zmena od 1.1.2018 – zdanenie dividend

- optimalizácia výplaty dividend vzhľadom na súčasný stav a budúce zmeny

- modelové príklady

 

12:15 – 13:00 Obed

 

13:00  - 14:30 Jozef Mihál

 Vyslanie zamestnanca do inej členskej krajiny EU

- modelové príklady – vyslanie slovenského zamestnanca do inej členskej krajiny EU a naopak – vyslanie zamestnanca z inej členskej krajiny EU na Slovensko

- riešenie podľa Zákonníka práce + zákona o cezhraničnej spolupráci + povinnosti v EU

- cestovné náhrady

- odvody – formulár PD A1

- daň z príjmu – platí sa na Slovensku alebo v inej členskej krajine?

14:45 – 16:00 Diskusia

Zmena poradia programových bodov vyhradená.

 

 



Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA