ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

d 18.6.2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.

Zavádzajú sa nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ.

Súčasne sa zavádzajú povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko.

Súčasťou seminára je aj diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu (spoločníci, konatelia, zmluvy o dielo, rodinní príslušníci a pod.).

Na seminári budeme hovoriť aj o zdaňovaní a „zodvodňovaní“ príjmov spoločníkov a konateľov, o možnostiach čerpania materského otcom dieťaťa a o pripravovaných legislatívnych zmenách (zdaňovanie dividend).

Termíny

26.9. Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 

27.9. Trenčín, Hotel Elizabeth, Ulica gen. M.R.Štefánika

28.9. Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra

29.9. Prešov, Hotel Dukla, Nám. Legionárov

6.10. Košice, Hotel Košice, Moldavská

 

Program

 (prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Závislá práca

 - pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu

- spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka a ďalšie príklady

- nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, pokuty po 18.6.2016

2. Hlavná téma: Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa z inej členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- povinnosti slovenského zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- kedy ide o vyslanie, kedy o zahraničnú pracovnú cestu, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 

3. Dočasné pridelenie (zapožičanie) zamestnanca, ADZ (stručne)

- dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

- „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia

- „fiktívne“ cezhraničné vysielanie pri poskytovaní služieb

- pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov

- spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa

- vyslanie na pracovnú cestu, cestovné náhrady

 

4. Daňové a odvodové tipy

 - spoločník, konateľ – zdanenie a odvody

- otec na materskej

- umelci a autori – zdanenie a odvody z autorských honorárov

- pripravované zmeny – zrušenie zdravotných odvodov a zavedenie zdanenia dividend

Cena Bratislava

 72 € s DPH (60 € bez DPH)

66 € s DPH (55 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 31.8.2016

Cena Trenčín, Žilina, Prešov, Košice

 66 € s DPH (55 € bez DPH)

60 € s DPH (50 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 31.8.2016

 

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, pracovný materiál k Zákonníku práce a kniha Jozefa Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“. Ďalej do vyčerpania zásob brožúra „Mzdárske zákony 2016“.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť za parkovanie v areáli hotela alebo podzemnom parkovisku zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA