Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade.

 

 

Termíny

1.12.2016 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27

2.12.2016 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4

5.12.2016 Košice, Hotel Košice, Moldavská

12.12.2016 Trenčín, Hotel Elizabeth, Ulica gen. M.R.Štefánika

15.12.2016 Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra

16.12.2016 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27

19.12.2016 Prievidza, Hotel Preuge, A. Hlinku 8

20.12.2016 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 (kapacita max. 60 účastníkov)

 

Program

 

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 

1. Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017

- venovanie 2% (3%) za rok 2016,

- zamestnanecká prémia za rok 2016

- nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016

2. Legislatívne zmeny pre rok 2017

- Zákonník práce - minimálna mzda, sadzby minimálnych mzdových nárokov

- Sociálne poistenie - min. a max. vymeriavacie základy, dôchodky, dôchodkový vek

- Zdravotné poistenie – odpoč. pol. v roku 2017, ukončenie odvodov z podielov na zisku

- Daň z príjmov – zavedenie zdanenia podielov na zisku, nezdaň. časti a DB v roku 2017

- ... program bude doplnený v závislosti od konkrétnych zmien prijatých pre rok 2017

3. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

 

 

 

 

 

Cena Bratislava

 

72 € s DPH (60 € bez DPH)

66 € s DPH (55 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Cena Nitra, Košice, Trenčín, Žilina, Prievidza

 

66 € s DPH (55 € bez DPH)

60 € s DPH (50 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (150 strán) a kniha Jozefa Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA
17.08.2016 9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU