Nezdaniteľná časť III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Od roku 2014 je znovu možné uplatniť si nezdaniteľnú časť vo výške
zaplatených príspevkov zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie - tzv. tretí pilier

Nie je to však také jednoduché - nezdaniteľnú časť je možné uplatniť si len vtedy, ak zamestnanec - účastník doplnkového dôchodkového sporenia - má novú zmluvu = zmluvu uzatvorenú po 1.1.2014 alebo - ak má síce staršiu zmluvu - uzatvorenú pred 1.1.2014 - ale k tejto staršej zmluve si v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dohodol zmenu na nové podmienky sporenia. Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA