Seminár "Zákonník práce 2015"

Pozývam Vás na seminár

"Zákonník práce 2015"

Organizuje Relia s.r.o.

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Termíny:
 
26.2.2015 Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8 (seminár je určený agentúram dočasného zamestnávania)
27.2.2015 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27
11.3.2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4
13.3.2015 Trenčín, Dom armády, Hviezdoslavova 16
16.3.2015 Košice, Magistrát, Trieda SNP 48/A
16.3.2015 Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2
20.3.2015 Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8

Program

1. Závislá práca

- zmena definície – motivácia a dôsledky

- výpomoc rodinného príslušníka

- práca spoločníka s.r.o. vo vlastnej spoločnosti

- postavenie konateľa s.r.o. a ďalších štatutárov obchodných spoločností a družstiev

- dobrovoľník - zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve

2. Agentúry dočasného zamestnávania, dočasné pridelenie (komplexný výklad)

- postavenie a význam ADZ na pracovnom trhu

- činnosť ADZ podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

- dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

- dočasné pridelenie zamestnanca medzi dvoma zamestnávateľmi

- „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia

- dohody o dočasnom pridelení

- maximálna doba dočasného pridelenia

- pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov

- spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa

- evidencia dočasne pridelených zamestnancov

- stravovanie dočasne pridelených zamestnancov

- vyslanie na pracovnú cestu, zmena v zákone o cestovných náhradách

- pracovné zmluvy na dobu určitú v ADZ

- možnosti výpovede zamestnancovi v ADZ

- prechodné ustanovenia – doba trvania dočasného pridelenia, nárok na odstupné atď.

- dočasné pridelenie zamestnancov ADZ do zahraničia

- dočasné pridelenie zo zahraničia k slovenskému zamestnávateľovi

3. Nemecko – zavedenie minimálnej mzdy

- dopady zavedenia minimálnej mzdy v NSR na slovenských zamestnávateľov

4. Dohody komplexne

Všetko o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Zákonník práce, daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie.

5. Ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení od 1.4.2015

– zmeny v odpočítateľnej položke

6. Diskusia

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA