ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

7. ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

Od januára 2015 sa v zákone o zdravotnom poistení zaviedla odpočítateľná položka. Cieľom tejto novinky je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom, teda zamestnancom s ročným príjmom do 6840 eur. Zároveň sa znížia odvody na zdravotné poistenie aj zamestnávateľom týchto zamestnancov.

 

Odpočítateľnú položku možno porovnať s nezdaniteľnou časťou základu dane pri výpočte dane z príjmu – avšak je tu množstvo zásadných rozdielov a možno zbytočných komplikácií.

Filozofia je na prvý pohľad jednoduchá:

Pri výpočte poistného sa od vymeriavacieho základu najskôr odpočíta odpočítateľná položka a poistné sa vypočíta zo zostávajúcej sumy.

Príklad

Zamestnancovi s ročným príjmom 5000 eur sa v ročnom zúčtovaní poistného od vymeriavacieho základu (príjmu) odpočíta odpočítateľná položka vo výške 3680 eur.

5000 – 3680 = 1320

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa vypočíta z výsledného základu 1320 eur.

*
... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA