Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu ...

Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec presne rovnako, ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

Malou výnimkou je v takomto prípade garančné poistenie, ktoré sa nevzťahuje na spoločníka, ktorý je súčasne konateľom vo svojej s.r.o. a má najmenej 50 % účasť na majetku s.r.o.

Zmluva o výkone funkcie alebo mandátna zmluva

Ak konateľ/spoločník poberá odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, spoločnosť ho takisto prihlasuje ako svojho zamestnanca. Tu je dôležité ako je dohodnutá časová frekvencia výplaty odmeny.

Ak je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, ide o tzv. pravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje ako zamestnanca s pravidelným príjmom. Platí sa poistné:

- na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond),
- na nemocenské poistenie,
- na poistenie v nezamestnanosti.

Naopak, ak nie je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac – ale vypláca sa napríklad raz štvrťročne alebo raz ročne - ide o tzv. nepravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje ako zamestnanca s pravidelným príjmom. Platí sa len poistné:

- na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond).

Pozor, ak má konateľ, spoločník v tej istej spoločnosti viac príjmov – napríklad aj na zmluvu o výkone funkcie aj na pracovnú zmluvu – posudzuje sa podľa zákona o sociálnom poistení z každého právneho vzťahu osobitne. Spoločnosť ho v takomto prípade prihlási do Sociálnej poisťovne toľkokrát, koľko právnych vzťahov s príjmom má uzavretých. Každý právny vzťah sa následne „rieši“ osobitne aj pri platbách, vykazovaní, nárokoch na dávky...

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)". Knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA