Ak konateľ alebo spoločník majú príjem z s.r.o. za prácu ...

Ak konateľ alebo spoločník majú príjem z s.r.o. za prácu - je jedno, či na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo dohody – podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov ide o príjem zo závislej činnosti.

 Konateľ alebo spoločník majú pri výpočte preddavkov na daň nárok na:

- uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a
- uplatnenie nároku na daňový bonus.

Podmienkou na priznanie daňového bonusu za kalendárny mesiac je príjem najmenej 190 eur za daný mesiac.

Pri splnení príslušných podmienok môže konateľovi/spoločníkovi vykonať zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň a tak si konateľ/spoločník nemusí sám podávať daňové priznanie.

V ročnom zúčtovaní, respektíve v daňovom priznaní si konateľ, respektíve spoločník môže pri splnení príslušných podmienok uplatniť nárok na všetky štyri nezdaniteľné časti zo základu dane a na prípadný doplatok daňového bonusu.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)". Objednať si ju môžete na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA