Nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne v prípade konateľa, spoločníka.

Podľa toho, ktoré povinné poistenia sa podľa zákona o sociálnom poistení na konateľa, respektíve spoločníka vzťahujú, má nárok na príslušné dávky.

 

Ak má konateľ/spoločník pravidelný príjem ale len symbolickú odmenu alebo nízku mzdu pri práci na kratší úväzok, musí si byť vedomý toho, že tomu bude zodpovedať aj symbolická suma nemocenských dávok. Pre ženy – konateľky/spoločníčky – však nemocenské poistenie aj pri nízkom príjme má svoj význam pre získanie doby 270 dní nemocenského poistenia pre nárok na materské. To však bude „slušné“ len v prípade, ak najneskôr 90 dní pred nástupom na materské konateľka/spoločníčka ukončí nemocenské poistenie a zamestná sa u iného zamestnávateľa s vyšším príjmom, v roku 2015 ideálne s príjmom 1236 eur mesačne a v roku 2016 ideálne s príjmom 1287 eur mesačne (pri uvedených sumách sa dosiahne maximálna možná výška nemocenskej dávky, vrátane materského). Rovnaká úvaha platí aj pre mužov – otcov detí vo veku do 3 (6) rokov ak by chceli čerpať „otcovskú“ materskú.

Niečo iné je však dôchodkové poistenie. Pre získanie nároku na starobný dôchodok – ale i invalidný dôchodok – je dôležitá najmä doba poistenia. Je preto lepšie byť dôchodkovo poistený pri aspoň symbolickom príjme ako nebyť dôchodkovo poistený vôbec. Pre získanie nároku na čo najvyšší tzv. minimálny dôchodok (pozrite osobitnú kapitolu) je potrebné získať v kalendárnom roku osobný mzdový bod aspoň 0,241 – to pre rok 2015 znamená ročný vymeriavací základ približne 2600 eur (odporúčam VZ najmenej 220 eur každý kalendárny mesiac) a pre rok 2016 to znamená ročný vymeriavací základ približne 2700 eur (čo je 225 eur každý kalendárny mesiac).

Ak teda konateľ, spoločník chce mať aspoň minimálny dôchodok, mal by si za rok 2015 doplatiť poistné tak, aby jeho ročný vymeriavací základ dosiahol najmenej 2600 eur a v roku 2016 by mal mať mesačný vymeriavací základ každý mesiac najmenej 225 eur.

... z nových "Daňových a odvodových tipov IV. (2015)" ... objednávajte emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA