SZČO a poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.7.2015

Osoba, ktorá má postavenie SZČO nemusí byť vždy poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (§ 14, 15 a 20) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Konkrétne to znamená, že od 1.7.2015 na dobu ďalších 12 mesiacov (júl 2015 až jún 2016, do 30.6.2016) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni len také SZČO, ktoré mali za rok 2014 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 4944 eur (4944 = 12 x 412 eur).

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2014. Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne sumu 4944 eur, SZČO je od 1.7.2015 povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje sumu 4944 eur alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7.2015 nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak ide o SZČO, ktorá v roku 2014 neviedla podvojné účtovníctvo:

Úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa v daňovom priznaní typ B za rok 2014 uvádza v VI. oddiele na riadku 37.

Ak ide o SZČO, ktorá v roku 2014 viedla podvojné účtovníctvo:

Výnos podľa § 6 ods. 1 a 2 uvádza v prílohe daňového priznania FO typ B – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na riadku 16.

Pri posúdení či SZČO vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni sa vychádza z týchto údajov.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)".

Knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA