SZČO a Sociálna poisťovňa od 1.7.2015

V roku 2015 po prvýkrát platí, že k 1.7.2015 sa SZČO nebude prihlasovať do Sociálnej poisťovne (respektíve odhlasovať sa) sama, ale urobí to za ňu samotná Sociálna poisťovňa v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR. Finančné riaditeľstvo oznámi Sociálnej poisťovni údaje z daňového priznania SZČO za rok 2014 potrebné pre posúdenie povinného poistenia v Sociálnej poisťovni i údaje potrebné pre určenie výšky vymeriavacieho základu a poistného.

 

Následne vznik, respektíve zánik poistenia v Sociálnej poisťovni oznámi SZČO samotná Sociálna poisťovňa a to v lehote do 20 dní (do 20. júla 2015).

Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj jej vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného.

Nakoľko v roku 2015 ide o „spustenie“ zásadne nového spôsobu prihlasovania sa, očakávajú sa v praxi problémy. Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO aby sa kontaktovali na Sociálnu poisťovňu ak v lehote do 20. júla nedostanú informáciu o vzniku alebo zániku povinného poistenia, respektíve ak v oznámení, ktoré SZČO dostane, nebudú správne údaje (najmä ide o správne určenie vymeriavacieho základu).

(tu pripomeniem ešte raz, že SZČO nemá k 1.7.2015 žiadne prihlasovacie povinnosti, ak Sociálna poisťovňa svoju novú povinnosť nezvládne a SZČO neprihlási na povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, je to jej problém)

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA