Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne

SZČO platí do Sociálnej poisťovne:

- poistné na nemocenské poistenie 4,4% z VZ,
- poistné na starobné poistenie 18% z VZ,
- poistné na invalidné poistenie 6% z VZ a
- poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% z VZ.

(VZ = vymeriavací základ)

 

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 412 eur (rok 2015)

- poistné na nemocenské poistenie 18,12 eura,
- poistné na starobné poistenie 74,16 eura,
- poistné na invalidné poistenie 24,72 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 19,57 eura.

Spolu 136,57 eura.


Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 429 eur (rok 2016)

- poistné na nemocenské poistenie 18,87 eura,
- poistné na starobné poistenie 77,22 eura,
- poistné na invalidné poistenie 25,74 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 20,37 eura.

Spolu 142,20 eura.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA