Vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1.7.2016

Od 1.7.2016 na dobu ďalších 12 mesiacov budú povinne poistené v Sociálnej poisťovni také SZČO, ktoré budú mať za rok 2015 brutto zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyšší ako 5148 eur.

(5148 = 12 x 429 eur, kde 429 eur je 50% priemerného príjmu zisteného za rok 2014 a ten bol 858 eur).

Poznámka: ešte raz si zapamätajte - od 1.7.2016 platíte odvody do Sociálnej poisťovne ak za rok 2015 (teda tento rok) váš príjem (brutto! bez odpočítania výdavkov) presiahne sumu 5148 eur. Ešte raz - 5148 eur.

...

Vymeriavací základ sa od 1.7.2016 určí rovnakým postupom ako k 1.7.2015, vychádzať sa bude z údajov v daňovom priznaní za rok 2015.

„Živnostenská konštanta“ už zostáva vo výške 1,486.

... Nové "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)" si môžete objednať za cenu 11 eur s DPH emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA