Otázky k odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý poberá starobný dôchodok?

Áno, odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca - poberateľ starobného dôchodku. Samozrejme ak nemá iného zamestnávateľa a nie je SZČO.

 

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj dôchodca (starobný dôchodok) pracujúci na dohodu?

Po prvé, pri dohode sa odpočítateľná položka uplatniť nemôže, je jedno, či ide alebo nejde o dôchodcu.

Po druhé, starobný dôchodca pracujúci na dohodu neplatí zdravotné poistenie, takže otázka je tak či tak zbytočná.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je invalidný dôchodca (ZŤP) a tak sa na neho a na zamestnávateľa vzťahuje polovičná sadzba poistného?

Áno, môže.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ a v tejto firme za výkon funkcie konateľa poberá odmenu?

Nemôže, pretože v inej firme je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec (konatelia poberajúci odmenu sú podľa zákona o zdravotnom poistení považovaní za zamestnancov a majú byť prihlásení ako zamestnanci do zdravotnej poisťovne).

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ ale za túto funkciu nepoberá odmenu?

Áno, môže, pretože v tej inej firme nie je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je spoločníkom v s.r.o. avšak v tejto s.r.o. nie je zamestnaný, nemá tam ani dohodu, ani nepoberá žiadnu odmenu?

Áno, môže, pretože vo svojej s.r.o. nie je zamestnancom, nemá dohodu, nemá odmenu.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má živnosť - ktorú však reálne nevykonáva?

U zamestnávateľa pri výpočte preddavkov nemôže - je jedno, či živnosť vykonáva alebo nie. Ale ak jeho príjem zo zamestnania bude do 6840 eur za celý rok, odpočítateľná položka sa prejaví až v ročnom zúčtovaní a mal by mať spolu so svojim zamestnávateľom preplatok.

 

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť zamestnanec, ktorý má slabšie ale i silnejšie mesiace - napríklad má mesiace s príjmom 400 - 500 eur ale i mesiace s príjmom nad 570 eur?

Áno môže (ale nemusí). Ak si ju uplatní, v mesiacoch kedy bude jeho príjem do 570 eur mu odpočítateľná položka "vyjde" a preddavky budú nižšie. Treba však počítať s tým, že v ročnom zúčtovaní bude mať pravdepodobne on i zamestnávateľ nedoplatok.

... viac nájdete v novej knihe.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA