Semináre v termínoch september až december

Pre záujemcov o semináre v termínoch september až december tu je ich zoznam.

 

26.11.15 Kaskády, Daňový a odvodový kolotoč (Mihál - Ozimý - Tužinský)
27.11.15 Kaskády, Zmeny 2016 (Mihál + Ozimý)
30.11.15 Trenčín, Daňové a odvodové tipy (spoločníci, štatutári)

1.12.15 Bratislava, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
2.12.15 Žilina, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
3.12.15 Košice, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
4.12.15 Košice, Zákon o športe vo väzbe na Zákonník práce, dane a odvody
7.12.15 Bratislava, Zákon o športe vo väzbe na Zákonník práce, dane a odvody
8.12.15 Bratislava, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
11.12.15 Žilina, Zákon o športe vo väzbe na Zákonník práce, dane a odvody
14.12.15 Lučenec, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
15.12.15 Košice, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
16.12.15 Prievidza, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016
17.12.15 Bratislava, Ukončenie roka 2015 + zmeny 2016Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA