Kontakt

Kontakt

reliaba@gmail.com
0907 135 442

Webináre:
acmartin.relia@gmail.com
0905 601 610

pre problémy s prihlásením, registráciou na stránke www.relia.sk
0905 251 396


RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným,
Trnavská 80, 821 02 Bratislava
IČO: 31369308 IČ DPH: SK2020315506
Reg.: OS BA I., Oddiel Sro., Vložka č.6724/B.
Bankové spojenie 2623116455/1100