Kontakt

Kontakt

RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným,
Trnavská 80, 821 02 Bratislava
IČO: 31369308 IČ DPH: SK2020315506
Reg.: OS BA I., Oddiel Sro., Vložka č.6724/B.
Bankové spojenie 2623116455/1100

reliaba@gmail.com
0907 135 442

Webináre:
relia.acmartin@gmail.com
0905 601 610


Zabudli ste heslo ?
Chcete znovu poslať aktivačný email ?

pre technické problémy s prihlásením, registráciou na stránke www.relia.sk
reliasupport@consultee.biz
0905 251 396 (počas pracovných dní od 9:00-9:30 a od 14:30-15:00)