Kontakt

Kontakt

reliaba@gmail.com, obchod@relia.sk
0907 135 442

0905 251 396 (pre technické problémy s prihlásením, registráciou)


RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným,
Trnavská 80, 821 02 Bratislava
IČO: 31369308 IČ DPH: SK2020315506
Reg.: OS BA I., Oddiel Sro., Vložka č.6724/B.
Bankové spojenie 2623116455/1100