Odpočítateľná položka - zdravotné odvody

06. januára 2015 13:31

Odpočítateľná položka je zásadná novinka v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2015. Pre mnohých zamestnancov a ich zamestnávateľov to bude znamenať nižšie, či dokonca žiadne odvody na zdravotné poistenie. Základný princíp je vysvetlený vo videu na www.mzdy.tv

*

Video je voľne dostupné.Mzdové veličiny 2015 – nezdaniteľná časť na daňovníka

06. januára 2015 13:26

Ako sa správne určí nezdaniteľná časť na daňovníka a kto má na ňu nárok? Budete potrebovať k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2014 a k daňovým priznaniam.

*

Video je voľne dostupné.Zákonník práce - závislá práca

06. januára 2015 13:22

Videoškolenie "Zákonník práce" z mája 2014. Úvodná časť je venovaná rozboru definície "závislá práca".

*

Video je voľne dostupné. Ďalšie časti videoškolenia sú dostupné predplatiteľom www.mzdy.tvZvýšenie sumy stravného od 01.11.2014

06. januára 2015 13:16

Od 1. novembra 2014 sa zvýšili sumy stravného. Ako a aké to má ďalšie dôsledky, sa dozviete vo videu.

*

Video je voľne dostupné.Zmeny v Zákonníku práce a minimálnej mzde k 1.7.2014 a 1.1.2015

06. januára 2015 13:06

Od 1.7.2015 došlo k závažným zmenám pri dohodách - dohody je možné uzatvárať len na dobu určitú.

Od roku 2015 dochádza k zmenám v agentúrnom zamestnávaní a pravidlách platných pre dočasné pridelenie zamestnanca

*

Videoškolenie k legislatívnym zmenám pre rok 2015, záznam z októbra 2014. 

Úvodná časť je voľne dostupná, ďalšie časti sú dostupné predplatiteľom www.mzdy.tv