Semináre s Jozefom Mihálom december 2014 + Kaskády

05. januára 2015 19:46

Novinky v legislatíve

Počas prvého týždňa októbrovej schôdze parlamentu bolo schválených v druhom a treťom čítaní niekoľko zákonov ktoré Vás zrejme budú zaujímať.

Sociálne poistenie

Od 1.1.2015 sa zvyšuje a zjednocuje limit mesačnej výšky príjmu, pri ktorom si študent môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia, na 200 eur.

Znamená to, že študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov, pri ktorej si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia, pri príjme do 200 eur mesačne neplatí žiadne odvody a zamestnávateľ platí z vyplatenej odmeny len úrazové a garančné poistenie. Pri príjme nad 200 eur sa dôchodkové poistenie platí len z časti príjmu presahujúcej 200 eur. Limit 200 eur bude platiť pre všetkých študentov bez rozdielu veku - teda bude jedno, či ide o študenta do 18 rokov veku alebo od 18 rokov veku.

Ďalšou novinkou je automatické zvyšovanie starobných dôchodkov pracujúcich dôchodcov. Po 1.1.2015 tak Sociálna poisťovňa raz ročne automaticky prepočíta a zvýši starobné dôchodky tým dôchodcom, ktorí popri poberaní dôchodku pracujú.

Poslanci schválili i pozmeňovací návrh J. Mihála, ktorým sa upravuje spôsob výpočtu nemocenských dávok zamestnancov, ktorým začalo nemocenské poistenie v predchádzajúcom roku.

Služby zamestnanosti

Od 1.1.2015 sa zavádza nový príspevok na zamestnávanie mladých v ich prvom pravidelnom zamestnaní.

Podmienky na poskytnutie príspevku:

- na príspevok nie je nárok, úrad práce ho môže ale nemusí poskytnúť,
- musí ísť o pracovný pomer najmenej na polovičný úväzok a novovytvorené pracovné miesto,
- prijatý zamestnanec musí mať menej ako 25 rokov veku a musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
- alebo musí mať menej ako 29 rokov a musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov,
- prijatý zamestnanec nemal predtým pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie v PP dlhšie ako 6 mes.).

Výška príspevku:

- v BA kraji vo výške odvodov zamestnávateľa, najviac vo výške 30% priemernej mzdy
(napr. pri hrubej mzde 400 eur a cene práce 540 eur je príspevok 140 eur)
- mimo BA kraja v okresoch s nižšou mierou nezamestnanosti ako je SK priemer, vo výške 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy
(napr. pri hrubej mzde 400 eur a cene práce 540 eur je príspevok 378 eur)
- mimo BA kraja v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti ako je SK priemer, vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy
(napr. pri hrubej mzde 400 eur a cene práce 540 eur je príspevok 432 eur).

Zákonník práce

Dôležitá novela Zákonníka práce bola prerokovaná v prvom čítaní. V druhom a treťom čítaní sa bude rokovať na ďalšej schôdzi parlamentu na prelome novembra a decembra.

Hlavným cieľom novely je zamedziť niektorým nekalým praktikám pri dočasnom zamestnávaní prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

Z pôvodného návrhu však ešte na rokovaní vlády vypadlo zavedenie dôchodkového veku ako nového výpovedného dôvodu.

Zákon o dani z príjmov

O novele zákona o dani z príjmov sa bude rokovať 22. októbra 2014. O výsledku Vás budeme informovať v nasledujúcom newsletteri.Semináre s Jozefom Mihálom október 2014

05. januára 2015 19:37

Novinky v legislatíve

Pred niekoľkými dňami Národná rada SR ukončila svoju septembrovú schôdzu. Z oblasti ktorá Vás zaujíma sa v parlamente v prvom čítaní rokovalo o zákonoch o dani z príjmu, zákone o sociálnom poistení atď. Poslanci za vládny SMER oba zákony posunuli do druhého čítania. To prebehne na októbrovej schôdzi parlamentu (od 14. októbra), kedy možno predpokladať, že oba zákony budú schválené. 

Vláda na svojom zasadaní 24.9.2014 rokovala o novele Zákonníka práce. Parlament bude o tejto novele rokovať v októbri a novembri.

Chystajú sa aj zásadné zmeny v zákone o zdravotnom poistení. Má sa zaviesť odpočítateľná položka od vymeriavacieho základu. To znamená, že zamestnanci s príjmom vo výške minimálnej mzdy nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie. Semináre s Jozefom Mihálom, september - október 2014

05. januára 2015 19:35

Novinky v legislatíve

Vláda SR na svojom zasadaní 20.8.2014 prerokovala množstvo návrhov zákonov, ktoré sa týkajú Vás ako mzdových špecialistov a personalistov. 

Z najzaujímavejších zmien vyberáme:

Limit pre výnimku z dôchodkového poistenia študentov dohodárov sa má posunúť na 200 eur.

V Zákonníku práce sa chystá množstvo zmien ktorými sa sčasti obmedzí pôsobenie agentúr dočasného zamestnávania. Agentúry nepotešia ani zmeny, ktorými sa obmedzia niektoré v praxi používané "finty" - napríklad vyplácanie cestovných náhrad namiesto mzdy. Ďalšou novinkou má byť možnosť výpovede zamestnancovi, ktorý dosiahol dôchodkový vek najmenej pred tromi rokmi a poberá dôchodok.

Podnikateľov nepotešia zmeny v zákone o dani z príjmov. Napríklad do daňových výdavkov bude možné zahrnúť len 80% zo skutočne vynaložených výdavkov na tie druhy majetku, u ktorých je predpoklad na ich súčasné využívanie na osobnú spotrebu podnikateľov alebo zamestnancov - napríklad osobné autá, motocykle, bicykle, spotrebná elektronika, optické a fotografické prístroje, prístroje pre domácnosť, nábytok...

Novelami sa bude ďalej zaoberať Národná rada na svojich jesenných zasadnutiach.