Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019, Košice 16.01.2019

Hotel Košice, Moldavská cesta 52

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Program

 (prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30)

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019

 - nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019

- zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019

- trináste a štrnáste platy v roku 2019

- nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019

- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2019

- zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

- zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

 - povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny

- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019

- venovanie 2% (3%) za rok 2018,

- novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých

- ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

  1. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

 Cena Bratislava december 2018

 84 eur s DPH (70 eur bez DPH) štandardná cena

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

 Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 Cena ostatné mestá december 2018

 72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

60 eur s DPH (50 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

 Účastníci seminárov v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn -  Prvé dve hodiny sú zdarma a potom každá hodina za 0,50%.

 Cena Bratislava január 2019

 96 eur s DPH (80 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

 Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 Cena ostatné mestá január 2019

 78 eur s DPH (65 eur bez DPH)

66 eur s DPH (55 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Účastníci seminárov v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn -  Prvé dve hodiny sú zdarma a potom každá hodina za 0,50%.

Cena Bratislava a ostatné mestá február 2019

72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

60 eur s DPH (50 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Špeciálna cena za seminár Bardejov

60 eur s DPH (50 eur bez DPH)

48 eur s DPH (40 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

 Až v prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455    resp. 2623116455/1100

 a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

 Variabilný symbol prosíme uveďte číslo objednávky.

 Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.