Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

Cena: 33,00 EUR

kód:20190101

Knihy

vypredané

Pracovný materiál zo seminárov k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu, tretia verzia materiálu vydaná koncom januára 2019.

Rozsah 60 strán autorského textu plus tlačivá k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň.

Z obsahu:

- minimálna mzda pre rok 2019

- príplatky a doplatky podľa Zákonníka práce v roku 2019

- trinásty a štrnásty plat v roku 2019

- príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

- zmeny pri zamestnávaní cudzincov, povinné hlásenie voľných pracovných miest na UPSVAR, 

- zákaz doložky o mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach v pracovných zmluvách 

- zmeny daňových a odvodových veličín pre rok 2019

- oslobodenie od dane - poskytnuté ubytovanie

- zvýšenie daňového bonusu na deti do 6 rokov

- odvody SZČO v roku 2019

- zmeny pri materskej pre rok 2019

- dôchodkový vek, dôchodková hodnota...

- kto musí podať daňové priznanie za rok 2018

- komu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie

- postupy a lehoty pri ročnom zúčtovaní

- daňové tlačivá, novinky a zmeny

- vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania

- nezdaniteľné časti za rok 2018 

- nová nezdaniteľná časť na kúpele

- nový daňový bonus na hypoúvery pre mladých

Pracovný materiál spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet poštou , nie kuriérom, v cene 33 eur je poštovné a balné.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100