Daňový a odvodový kolotoč v roku 2019, Bratislava 17.10.2019

Hotel Saffron, Školská 5

Cena: 168,00 EUR

kód:20191017

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč v roku 2019

Objednaj
dostupné

IV ročník obľúbenej konferencie
pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!

Cena: 168 € s DPH

Na jeseň tohto roku vás už po 4-krát pozývame previezť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči, ktorý sa uskutoční tentoraz dňa 17. 10. 2019 v Hoteli Saffron**** v Bratislave.

Tradične sa môžete tešiť na špičkové trio lektorov v podaní

RNDr. Jozefa Mihála, Ing. Vladimíra Ozimého a Ing. Sone Ugróczy, ktorí počas jediného dňa spolu s vami nahliadnu na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

Program konferencie

 8:30 hod. – 9:00 hod. ..............Registrácia účastníkov

 9:00 hod. – 9:10 hod. ..............Otvorenie konferencie

 9:10 hod. – 10:45 hod. ....... Ing. Soňa Ugróczy

Vybrané témy DPH a pripravovaná novela DPH 2020

 10:45 hod. – 11:00 hod. ........Káva s občerstvením

 11:00 hod. – 12:15 hod. ....... Ing. Vladimír Ozimý

Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi

 • Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba)  do spoločnosti – daňový a účtovný dosah
  • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo podnik)
  • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo podnik)
  • Darovanie majetku do spoločnosti
  • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)
 • Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak
  • Ocenenie majetku
  • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
  • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania
 • Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska
  • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
  • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
  • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
  • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)

12:15 hod. – 13:15 hod. .........Obed

13:15 hod. – 14:45 hod. ......... RNDr. Jozef Mihál

 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy - ešte raz (diskusia) (20 min)
 • Zmeny v odvodoch a daniach FO pre rok 2020 (20 min)

14:45 hod. – 16:00 hod. ........Diskusia

Spoločnosť  Relia s.r.o.   a  Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzujú právo na zmenu programu.