Zákonník práce 2019/2020 (I.), Prešov 11.10.2019

Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Hotel Dukla, Námestie legionárov

Cena: 84,00 EUR

kód:20191011

Semináre - Zákonník práce 2019/2020 (I.)

vypredané

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok.

Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 - zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
 • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
 • daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
 • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
 • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
 • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
 • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
 • príspevok zo sociálneho fondu
 • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
 • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
 • príklady, riešenie modelových situácii
 • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020
 1. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
 • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
 • a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020
 1. Pracovný čas a dovolenka
 • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • nadčasy
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • špecifiká pre domáckych zamestnancov
 • nárok na dovolenku, výpočet, príklady
 1. Ďalšie zmeny pre rok 2020
 • novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
 • príplatky za nadčasy
 • dohody študenti a dôchodcovia
 • nezdaniteľné časti v roku 2020
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Cena Bratislava

96 eur s DPH (80 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, zľava sa vzťahuje na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Cena ďalšie mestá

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) štandardná cena

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, zľava sa vzťahuje na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

*

V cene je zahrnutá kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce“, občerstvenie a obed.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol = vygenerované číslo objednávky z E-shopu.

Ak ste súkromná osoba, pri objednávaní uvádzajte IČO = 0 a do poznámky napíšte meno podľa objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.