MATERSKÁ 2020

Cena: 16,50 EUR

kód:20190102

Knihy

vypredané

Koncom roka 2019  vydáva autor Jozef Mihál v poradí piatu knihu „MATERSKÁ“. V knihe nájdete všetky informácie , ktoré potrebujete poznať o nároku na materské, výpočte materskej, rozdieloch medzi matkou a otcom, tipy a triky ako materskú získať a to čo najvyššiu atď.

Oproti predošlým vydaniam je kniha znova bohatšia o riešenia ďalších životných situácii ako napríklad čerpanie dávky v nezamestnanosti po materskej.

Veľmi významnou zmenou pre rok 2020 je "dvojstupňové" zvýšenie rodičovských príspevkov. Preto v knihe na veľkom priestore nájdete vysvetlenie, kedy je nárok na vyšší rodičovský príspevok. Samozrejme, tým, že nárok na vyšší rodičovský príspevok je len vtedy, ak rodič poberal materské, o to väčší význam má pre mnohých rodičov čerpanie materského, hoci by možno inak o čerpaní materského neuvažovali. Príkladom sú pracujúci oteckovia, ktorí z rozličných dôvodov nechcú "ísť na materskú" ale chcú rodine zabezpečiť vyšší rodičovský príspevok.

Pri samotnej materskej nie sú pre rok 2020 žiadne legislatívne zmeny. Samozrejme, každoročne sa maximálna potenciálna výška materského zvyšuje, v roku 2020 môže dosiahnuť až 1548 eur mesačne. Aj naďalej môžu materské čerpať oteckovia, ktorí splnia podmienky dané zákonom. Pretože od konca roku 2018 robí Sociálna poisťovňa problémy oteckom pri priznávaní materského (podmienka starostlivosti o dieťa) veľký priestor v knihe venujeme aj rozboru tejto tematiky.

V roku 2018 bolo na materskej 13 tisíc oteckov a dostali vyplatenú sumu 53 miliónov Eur. V roku 2019 to už bude okolo 20 tisíc oteckov a vyplatená suma bude okolo 100 miliónov Eur. Cieľom autora a jeho knihy "MATERSKÁ 2020" je tieto čísla v roku 2020 ešte navýšiť.

Knihu spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet do 15 dní poštou , nie kuriérom, v cene 16,50 je poštovné a balné.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 1. STRUČNE O MATERSKOM
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.5 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.9 REŤAZOVÝ PÔROD ZAMESTNANKYŇA
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 11. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN