Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Cena: 27,50 EUR

kód:20200101

Knihy

predaj ukončený

Pracovný materiál zo seminárov k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu, tretia verzia materiálu vydaná začiatkom januára 2020.

Rozsah 97 strán autorského textu plus tlačivá k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň.

Z obsahu:

- príspevok na športovú činnosť dieťaťa

- vysielanie zamestnancov od 30.7.2020

- výmera dovolenky pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa

- minimálna mzda pre rok 2020 a pre rok 2021

- príplatky a doplatky podľa Zákonníka práce v roku 2020

- zmeny v zákone o nelegálnej práci

- zmeny v zákone o dani z príjmov

- odvody športových odborníkov

- zmena posudzovania výnimiek pri odvodch pre dôchodcov

- zmeny v zákone o rodičovskom príspevku

- mzdové veličiny pre rok 2020

- odvody v roku 2020

- dohody v roku 2020

- kto musí podať daňové priznanie za rok 2019

- komu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie

- postupy a lehoty pri ročnom zúčtovaní

- daňové tlačivá, novinky a zmeny

- vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania

- nezdaniteľné časti za rok 2019

- daňový bonus na deti a na úroky

Pracovný materiál spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet poštou , nie kuriérom, v cene 27,50 eur je poštovné a balné.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100