Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2021 - Účasť na prvom a druhom dni konferencie , Kaskády (Sielnica) 25.11.2020

(Kaskády november 2020)

Hotel Kaskády (4*)

Cena: 312,00 EUR

kód:202011251

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2021 (Kaskády november 2020)

posledné miesta

Po dvadsiatyprvý krát Vás pozývame na našu "vlajkovú loď" - odbornú konferenciu pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v termíne 25.11. - 26.11. – 27.11.2020 (streda, štvrtok, piatok).

Na základe súčasných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva účinných od 15. 10. 2020, sme pripravení na vysielanie konferencie naživo aj vo forme online prenosu.

Nenechajte si preto ani tento rok ujsť obľúbenú akciu - samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení. Môžete ju tiež spojiť s teambuldingom, alebo aj pobytom s rodinou.

Vzhľadom na pretrvávajúce, či očakávané opatrenia a obmedzenia možnosti organizácie hromadných podujatí bude konferencia naživo prenášaná z priestorov hotela Kaskády. Lektori budú vo vyhradenom priestore hotela a vám ponúkame dve možnosti účasti:

 1. Účasť s ubytovaním v hoteli, kde odborný program budete sledovať z vašich izieb v TV na hotelovom okruhu, prípadne na vašich notebookoch. S lektormi si môžete dohodnúť individuálne stretnutia v hoteli po skončení oficiálneho programu. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v konferenčnej sále.
 1. Online účasť z vášho domova, resp. pracoviska. Konferenciou budete sledovať na vašich počítačoch. Otázky lektorom budete zadávať cez aplikáciu Slido, na otázky lektori odpovedia naživo v rámci panelovej diskusie.

Ako prebieha online presos a technické podmienky nájdete TU

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa Vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2020 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2021. Nemusíte chodiť na žiaden ďalší seminár. Lektormi na konferencii sú vaši známi a obľúbení Jozef Mihál, Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú spoluorganizujeme o niekoľko dní neskôr, 7. až 9. decembra 2020 v hoteli Grand v Starom Smokovci.

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre Vás je určená konferencia v Kaskádach.

Konferencia sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2021. Akcie v Kaskádach sú našou "vlajkovou loďou" a pripravujeme ich pre Vás každý polrok.

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Začíname v stredu 25.11.2020 o 10:30.

*

Program

Streda 25.11.2020

9,45 -10,30 hod. registrácia účastníkov s občerstvením

10,30 - 10,35 hod. otvorenie konferencie

10,35 - 12,00 RNDr. Jozef Mihál

12,00 - 13,00 hod obedná prestávka

13,00 - 15,30 prednáška

15,30 - 16,30 diskusia k téme

Téma: Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2021

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • príplatky ku mzde podľa Zákonníka práce v roku 2021
 • trináste a štrnáste platy v roku 2021
 • zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 - dovolenky, domáca práca, finančný príspevok na stravovanie, dohody študentov
 • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021,
 • zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpele
 • daňový bonus na deti zmeny od roka 2021
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa na konci roka 2020 a v roku 2021
 • dôchodkový vek po novom, jednorazový doplatok k dôchodku
 • zmeny pre minimálne dôchodky
 • zmeny v odvodoch pre rok 2021
 • zmeny pri materskej pre rok 2021, nová dávka "tehotenské"
 • nový fond v Sociálnej poisťovni "kurzarbeit"
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Téma: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2020
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2% (3%) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

Štvrtok 26.11.2020 od 9,30-16,00 lektori: Jozef Mihál, Soňa Ugróczy, a Vladimír Ozimý

9,00 – 9,30 hod.  registrácia účastníkov s občerstvením

9,30 – 11,00 hod. RNDr. Jozef Mihál

Téma : Projekt "Prvá pomoc plus" na udržanie pracovných miest na konci roka 2020 a jeho pokračovanie v roku 2021

- zvýšenie príspevkov a zmeny podmienok na ich čerpanie

- porovnanie "druhej vlny" a "prvej vlny"

- kombinovanie jednotlivých opatrení

- ako optimalizovať pracovný čas zamestnancov, domáca práca, prekážky v práci

- ako získať čo najvyšší príspevok

- ďalšie "pandemické" opatrenia - karanténna PN a OČR a dopady na zamestnávateľov

11,00 – 11,15 hod. Káva s občerstvením

11,15 – 12,30 hod. Ing. Soňa Ugróczy

Téma : Vybrané aktuálne témy k DPH

12,30 – 13,30 hod. Obedná prestávka

13,30 – 15,00 hod. Ing. Vladimír Ozimý

Téma: Nehnuteľnosti komplexne - účtovníctvo, daň z príjmov a DPH

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane,

uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou,

darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti,

výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)

 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa)
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb - nepodnikateľov , ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 • oslobodenie  od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)

15,00 – 16,00 hod  spoločná diskusia s účastníkmi konferencie

Piatok 27.11.2020 od 9,30 do 16,15 lektori: Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

9,30 – 10,00 hod.    registrácia účastníkov

10,00 – 12,00 hod.  Ing. Soňa Ugróczy

 • Téma: Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu danev prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodaniatelekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru(predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
  • Preukazovanie vývozu tovarudo miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

12,00 – 13,00 hod. Obedná prestávka

13,00 – 14,30 hod. Ing. Vladimír Ozimý

 • Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020
 • Téma: Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020
  • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
  • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)

14,30 – 14,45 hod. Káva s občerstvením

14,45 – 16,15 hod. Ing. Vladimír Ozimý

 • Téma: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021
  • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
  • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

*

Zmena programu vyhradená.

***

V účastníckom poplatku pre obe možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály, pri účasti v hoteli v tlačenej podobe, pri účasti online v elektronickej podobe

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • Obedy, večere a občerstvenie počas konferencie ( v prípade najprísnejších opatrení sa bude jedlo podávať priamo na izbu )
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness podľa pandemickej situácie
 • POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí hradiť osobitne priamo voči hotelu. V našom účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr, aby sa izby podľa Vášho želania nevypredali. Pre účastníkov konferencie sme vybavili zľavu z cenníkovej ceny ubytovania vo výške 20% - pri objednávaní ubytovania prosím uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Relia. Po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám poskytol hotel, si budete musieť hľadať ubytovanie v okolí ...

***

 1. Účastnícky poplatok na osobu pre ubytovaných účastníkov

Pozor, uvedená cena je bez ubytovania, ktoré si rieši každý účastník individuálne s hotelom.

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie (25.11.-27.11.2020)

pre ubytovaných účastníkov

408 eur s DPH (340 eur bez DPH)

372 eur s DPH (310 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Účasť na prvom a druhom dni konferencie (25.11.-26.11.)

pre ubytovaných účastníkov

alebo na druhom a treťom dni konferencie (26.11.-27.11.)

pre ubytovaných účastníkov

312 eur s DPH (260 eur bez DPH)

288 eur s DPH (240 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

 1. Účastnícky poplatok online stream

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie (25.11.-27.11.)

z vášho domu alebo kancelárie

252 eur s DPH (210 eur bez DPH)

216 eur s DPH (180 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Spoločnosť RELIA si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie počas trvania konferencie.  Ubytovanie je možné predĺžiť o deň skôr, pred začiatkom konferencie.

Cena ubytovania po 20 % zľave je nasledovná:

Štandard izba

Jednolôžková

Dvojlôžková (ubyt.2 osoby)

96,- €/s DPH

112,- €/s DPH

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie na termín konferencie je možné si rezervovať telefonicky na tel.č. 045/5300026,35

Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na odbornej konferencii od spoločnosti RELIA

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie, prosíme prihláste sa cez E-shop

E-shop: www.obchod.relia.sk

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky

V prípade, že potrebujete vystaviť aj ZF, napíšte nám e-mail s VS číslom vašej objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do piatka 20.11.2020 vrátane, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.