Záznam z webinára: Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2021 a Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020

Záznam z webinára konaného dňa 11.2.2021

Na webinári sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2020/2021 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál (143 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Záznam máte k dispozícii do 30.6.2021

*

Program:

I. BLOK "Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2021"

 1. Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
 • nový štátny sviatok 28. október
 1. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 
 • stručný komentár k schválenému zneniu zákona pred jeho zverejnením v Zbierke
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • domáca práca a telepráca
 • nahradenie gastrolístkov finančným príspevkom
 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
 • nezdaniteľné časti v roku 2021
 • daňové bonusy v roku 2021, zmeny v daňovom bonuse na deti
 • zmeny pri 13. a 14. plate, príspevkoch na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa
 • príspevky "Prvá pomoc" oslobodenie od dane ale pozor...
 • zmeny v ročnom zúčtovaní a pri mzdových listoch
 • sadzba dane 15% za rok 2020 a za rok 2021
 1. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
 • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2021
 • úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19
 • nové identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca
 • zmeny pri ošetrovnom, nové dlhodobé ošetrovné
 • zjednodušenie oznamovacích povinností
 • zníženie dôchodkového veku za výchovu detí
 • jednorazový doplatok pri znížení dôchodkového veku, kto má nárok, v akej sume, čo sa viac oplatí, dopad na poberateľov predčasných dôchodkov
 • zmeny pri minimálnych dôchodkoch
 • pandemické ošetrovné na prelome rokov 2020/2021
 • nová dávka "tehotenské", zmeny pre materské v roku 2021
 • pandemický rodičovský príspevok na prelome rokov 2020/2021
 1. Projekt "Prvá pomoc plus" na prelome rokov 2020/2021
 • aktuálny stav projektu pre druhú vlnu pandémie, novinky prijaté na jeseň 2020, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest za mesiace október 2020 až jún 2021
 • ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • pokles tržieb, prevádzka, SOS dotácia
 • dobrovoľné poistenie ako spôsob získania vyššieho príspevku pre SZČO


II. BLOK "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • nezdaniteľné časti za rok 2020
 • daňový bonus na deti, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách (ak budú zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2% (3%) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií