Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 , Webinár 12.03.2021

Cena: 84,00 EUR

kód:20210312

Semináre - Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021

posledné miesta Sledujte Webinár
Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinárov v roku 2021

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR schválila 4. februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktualizovaný projekt "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termíny:

18. a 26. február 2021

4. , 11 a 12. marec 2021

*

Cena pre všetky termíny:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

 1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • zmeny pri pôsobení odborov u zamestnávateľa
 • zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní
 1. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
 • dôležité zmeny platné od februára 2021, zvýšenie príspevkov
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy
 • kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá
 1. Diskusia
 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.