Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, Webinár 02.02.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20220202

Semináre - Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

predaj ukončený Sledujte Webinár

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme "Kurzarbeit" v termínoch od 15.11.2021 do 10.12.2021 a 21.1.2022, 28.1.2022 a 11.2.2022!

*

Program:

BLOK "Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2022"

1. Zmeny v Zákonníku práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
 • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
 • povinnosti zamestnávateľa pri kontrole, či sú zamestnanci zaočkovaní/majú negatívny test/prekonali COVID-19
 • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
 • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
 • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm

2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit

 • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky "Prvá pomoc"
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
 • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady
 • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • pomoc pre SZČO v roku 2022

3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

 • nezdaniteľné časti v roku 2022
 • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
 • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky

 • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
 • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
 • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
 • zrušenie pandemického nemocenského a ďalšie zmeny pri pandemických dávkach
 • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2022
 • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021"

 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe pdf súboru.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.