Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)

Cena: 19,80 EUR

kód:20220101

Knihy

vypredané

Pamätáte si na tlačovku ministra financií Igora Matoviča, na ktorej predstavoval svoju "Daňovú revolúciu" a hovoril o rozdieloch v zdanení a odvodoch zamestnancov a živnostníkov?

Na tejto tlačovke použil príklady, ktoré nájdete v 4. kapitole knihy "Daňové a odvodové tipy VIII.". Lepšiu reklamu tejto knihe urobiť nemohol.

Tak teda, kým príde "Daňová revolúcia", čítajte "Daňové a odvodové tipy". Pomôžu vám legálne ušetriť tisíce eur na daniach a odvodoch. Pretože - a to je holý fakt - na Slovensku je dlhodobo veľký rozdiel medzi  daňovým a odvodovým zaťažením rôznych druhov príjmov. Ak ste zamestnanec, spolu so svojim zamestnávateľom platíte zo svojho príjmu štátu okolo 45%. Ak ste SZČO, vaše zaťaženie klesá až na úroveň 6%. Kto chce a môže, má na Slovensku (zatiaľ) daňový a odvodový raj.

Pozor, daňovej a odvodovej optimalizácií je venovaná len prvá časť knihy. Zamestnávatelia  a SZČO si v knihe nájdu informácie o aj "Prvej pomoci", ktorá beží ešte na začiatku roka 2022, uvidíme dokedy. Od 1. marca 2022 by zamestnávateľom mal pomáhať nový zákon o podpore v čase skrátenej práce - komplexný komentár nájdete v kapitole 7.

V kapitolách 8. až 11. nájdete spracovanú tematiku zamestnaneckých benefitov, oslobodených od dane. Nie je ich málo. Tým najvýznamnejším benefitom, ako je napríklad stravovanie, sú venované osobitné kapitoly knihy s podrobným výkladom pravidiel a možností.

*

Knihu vám posielame výlučne poštou (nie kuriérom), poštovné a balné k cene knihy neúčtujeme.

Nová kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022) je od 20. januára 2022 na našom webe - tu napravo (resp. dole) sú linky na jednotlivé kapitoly.

Ak nepotrebujete knihu držať v ruke, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu, na webe www.relia.sk. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH":

  • OBSAH
  • PROFESIONÁL

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1. SZČO
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ SRO
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.3 SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6. "PRVÁ POMOC"
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.4 POKLES TRŽIEB
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.3 SUMA PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.6 VÝPLATA PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.8 VRÁTENIE PODPORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.1 PRÍJMY ZO ZČ, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM DANE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.2 PRÍJMY ZO ZČ OSLOBODENÉ OD DANE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.2 KOMU MÔŽE Z-TEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.1 POVINNOSŤ Z-TEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.5 DETSKÉ TÁBORY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.8 REKREAČNÝ POUKAZ
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.9 DANE A ODVODY
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022
Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022