Zákonník práce 2022: Domácka práca a prekážky v práci, Webinár 24.05.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20220524

Semináre - Zákonník práce 2022

predaj ukončený Sledujte Webinár

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o domáckej práci (homeworking), o prekážkach v práci, materskej a rodičovskej dovolenke.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku - sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

*

Na úvod si vysvetlíme zmeny v daňovom bonuse na deti od 1.7.2022 (a 1.1.2023) a z toho vyplývajúce dopady na povinnosti zamestnávateľov a odporúčania pre vašich zamestnancov.

*

1. Domácka práca a telepráca

 • špecifiká domáckej práce
 • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri domáckej práci

*

2. Prekážky v práci

 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • súvislosti so zákonom o podpore v čase skrátenej práce
 • prekážky na strane zamestnanca
 • náhrada mzdy pri prekážkach v práci

*

3. Materská a rodičovská dovolenka

 • nároky zamestnancov podľa Zákonníka práce
 • tzv. predĺžená rodičovská dovolenka
 • dávky materské a tehotenské podľa zákona o sociálnom poistení (stručne), matka, otec
 • rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa (stručne)
 • prihlasovacie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
 • kedy sú počas MD a RD zamestnanci a zamestnankyne poistencami štátu

*

4. Ďalšie témy (stručne) a diskusia

 • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
 • diskusia

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V prípade vášho záujmu sa môžete zúčastniť na všetkých 4 webinároch, ktoré sme pre vás pripravili k Zákonníku práce v máji 2022, za výhodnú cenu:

http://www.relia.sk/obchod_detail.aspx?ID=2711

*