Zákonník práce 2022: Špecifické ustanovenia, Webinár 26.05.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20220526

Semináre - Zákonník práce 2022

predaj ukončený Sledujte Webinár

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o špecifických ustanoveniach Zákonníka práce: vysielanie zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ, o dočasnom pridelení zamestnanca (agentúrne zamestnávanie), prechode práv a povinností, a rozoberieme si práva a povinnosti špecifických skupín zamestnancov, ako sú mladiství, ZŤP alebo matky s deťmi.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku - sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

*

Na úvod si vysvetlíme zmeny v daňovom bonuse na deti od 1.7.2022 (a 1.1.2023) a z toho vyplývajúce dopady na povinnosti zamestnávateľov a odporúčania pre vašich zamestnancov.

*

1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác

 • vyslanie slovenského zamestnanca na výkon prác do iného členského štátu
 • vyslanie zamestnanca z iného členského štátu na výkon prác do SR

*

2. Dočasné pridelenie zamestnanca

*

3. Prechod práv a povinností

*

4. Špecifické skupiny zamestnancov

 • zákaz diskriminácie
 • zamestnávanie mladistvých zamestnancov
 • zamestnanci so zdravotným postihnutím
 • tehotná a dojčiaca zamestnankyňa, osamelý zamestnanec, zamestnanec starajúci sa o dieťa

*

5. Ďalšie témy (stručne) a diskusia

 • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
 • diskusia

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V prípade vášho záujmu sa môžete zúčastniť na všetkých 4 webinároch, ktoré sme pre vás pripravili k Zákonníku práce v máji 2022, za výhodnú cenu:

http://www.relia.sk/obchod_detail.aspx?ID=2711

*