MATERSKÁ 2022 (DRUHÉ VYDANIE)

kód:20220501

Knihy

Len na stránke

V druhom vydaní knihy "MATERSKÁ 2022" reagujeme na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022.

Texty všetkých kapitol sú upravené k 8.5.2022.

*

Najdôležitejšou zmenou v zákone od 1. júna 2022 je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).

V druhom vydaní súčasne reagujeme na už známy údaj o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021 - bola vo výške 1211 Eur. To znamená, že maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2023 je hodnota je 79,6274 eura. V tomto zmysle sme v druhom vydaní upravili všetky texty a príklady.

Pozor, druhé vydanie knihy "MATERSKÁ 2022" je k dispozícií len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách ho nehľadajte.

Pre vašu informáciu, pripravujeme knihu "MATERSKÁ 2023", tá vyjde na jeseň 2022 a to aj v knižnej podobe.

*

Ak chcete čítať knihu "MATERSKÁ 2022 (DRUHÉ VYDANIE)" , zaregistrujte sa a čítajte knihu tu. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ 2022":

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ 2022
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: ÚVOD K DRUHÉMU VYDANIU
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: OBSAH
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV